Privatlivspolitik - Insamling och använding av personlig informationer

Behandling av personlig information – uppfyllande av kontrakt

I förbindelse med ditt köp hos oss har du skrivit in en rad personuppgifter. Härunder speciellt:

• Ditt namn
• Din adress
• Din e-postadress
• Ditt telefonnummer
• Din betalningsinformation

Dessa personuppgifter behandlar vi i förbindelse med expedieringen av ditt köp, eftersom det är nödvändigt för att vi kan uppfylla vår del av handeln, samt en begränsad period därefter, för att säkra oss, att allt går som det ska. Så snart denna information/data inte längre behövs, så raderas den från vårt system.
Om du har beställt leverans, kommer upplysningarna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att utlämnas till vår fraktfirma för att kunna leverera dina inköp.

Behandling av personuppgifter – samtycke

Om du har satt kryss i rutan ”ja tack till nyhetsbrev”, behandlar vi din e-postadress och upplysningarna om dina köp/registrering hos oss, tills det inte längre är relevant. Det betyder i praktiken, tills du gör oss uppmärksamma på, att du inte längre önskar att motta e-post från oss.
Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke. Detta kan du antingen göra genom att använda länken i bottnen av vår e-post eller genom att kontakta oss direkt via e-post och upplysa att du inte längre önskar att motta våra nyhetsbrev.

Datasäkerhet

Oavsett om vi behandlar dine personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt eller på bakgrund av ditt samtycke, så kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter säkert och förtroligt i överensstämmelse med gällande lagstiftning, härunder persondataförordningen och dataskyddslagen.
Dina upplysningar kommer endast att användas för det ändamål, de har insamlats till, och kommer att raderas, när detta ändamål har uppfyllts eller inte längre är relevant. Vi använder tredjeparter till behandling av dina betalningsupplysningar och till hantering av dina köp med hjälp av vårt CRM system. Vi har ingått databehandlaravtal med dessa databehandlare, vilket är vår garanti för, att de följer gällande regler om skyddande av dina personuppgifter.

Upplysning, invändning, ändring, dataportabilitet och raderande

Du kan alltid kontakta oss för att få upplyst, vilka av dina personuppgifter vi har. Detta kan ske genom att hänvända sig till

AUSTRALIAN BODYCARE CONTINENTAL 2012 ApS

CVR-nr.: 34226261

Trävänget 14

5492 – Vissenbjerg

Tlf.: +45 6447 1796

E-post: info@australian–bodycare.com

Om det finns fel i våra upplysningar, kan du alltid be om att få dem rättade, så vi har de rätta, precis som att du har rätt till att få utlämnat uppgifterna i ett vanligt format (dataportabilitet). Har du önskningar om ändring eller dataportabilitet, är du också mycket välkommen att skriva till oss på ovan nämnda e-postadress.
Önskar du inte längre, att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dine personuppgifter, kan du också skicka oss en anmodan härom till ovan nämnda e-postadress.

Dina upplysningar (med undantag från din e-postadress ifb. med andra relevanta upplysningar, om du har gett samtycke till behandling härav med hänsyn till mottagande av erbjudanden) kommer att raderas 6 månader efter, att du har mottagit din vara/service.

Om du önskar att ta tillbaka ditt samtycke till behandling av din e-postadress (så vi kan skicka dig våra nyhetsbrev och relevanta erbjudanden), kan det när som helst ske genom att trycka på en länk i nyhetsbrevet. Om du önskar att klaga över vår behandling av dina personuppgifter, kan detta ske till Datatillsynen på adressen Borgergade 28,5., 1300 Köbenhavn, telefon 33 19 32 00 e-post: dt@datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Kontaktinformation / utgivare

AUSTRALIAN BODYCARE CONTINENTAL 2012 ApS

CVR-nr.: 34226261

Trävänget 14

5492 – Vissenbjerg

Tlf.: +45 6447 1796

E-post: info@australian–bodycare.com

Introduktion – till dig som besöker oss

Hos Australian Bodycare arbetar vi med cookies på vår hemsida för att ge dig en bättre upplevelse på vår hemsida och göra det hela lättare för dig.
Cookies är ett lite mer komplext begrepp, men helt basalt är det små ‘program’, som inhämtar data omkring ditt agerande på en given hemsida. Vi använder det bl.a. för att kunna se, hur många besök det har varit på vår hemsida och se, hur många undersidor de besöker; för att kunna göra användarupplevelsen bättre. Det finns många ställen, där man kan dra nytta av cookies, när man administrerar en hemsida.

Utöver det samlar vi också in data från vår hemsida, om du exempelvis ifyller ett kontaktformulär; så sparar vi denna data, så vi kan använda den på ett lämpligt vis: alltså för att kunna ta kontakt tillbaka till dig.

GDPR / Persondataförordningen träder i kraft den 25. maj 2018, och vi gör vårt yppersta för att efterleva denna och säkra oss, att dina data endast används till det, som du ger oss samtycke till.

Vi prövar härunder att vara så transparenta, som vi kan för att ge dig en god inblick i, hur vi inhämtar dina data, och hur vi hanterar dem.

Det är viktigt att forstå, att du alltid är välkommen att skriva till oss för att ställa frågor om vår cookie- och privatlivspolitik.

Vad insamlar vi?

Vi insamlar endast den data, som du själv ger samtycke till, när du besöker vår hemsida.

Vi kan fråga dig om:
• “Personliga data” – det, som definieras som Personliga data är det, som kan identifiera dig som person, eller som kan vara unikt för dig. Det kan vara ditt namn, din e-postadress eller telefonnummer.

• “Annan information” – det kan exempelvis vara ditt firmanamn, branschen du arbetar i eller vilken browser du har besökt vår hemsida med.

• Vi insamlar som utgångspunkt inte “Känsliga Data”. Detta innebär data omkring dina personliga hållningar, religiös övertygning, ras eller etnicitet m.m. Om vi skulle göra detta, kommer vi att göra dig noggrant uppmärksam på det, innan du utlämna sådana data.

Webbplatsen innehåller cookies som kan innehålla följande i varierande grad.

Hur insamlar vi dessa data?

Vi insamlar datan på två olika sätt. Direkt och indirekt.

Direkt tillgång till dina data ger du oss exempelvis:
• Om du ifyller ett formulär på vår hemsida (oavsett vilket kommer datan att lagras i en begränsad period)
• Skriver till oss via ev. chatmodul på hemsidan
• Svarar på undersökningar eller liknande från oss

Indirekt insamlar vi helt automatiskt, när du besöker vår hemsida. Den första gången du besökte vår hemsida (och många andra hemsidor) säger du “OK” till, att vi får använda cookies. Dessa cookies medverkar till att insamla data omkring ditt agerande på vår hemsida och våra tjänster. Det kan exempelvis vara:


• Trafikdata (digital)
• Läge
• Browser

Bland andra ting, som inte kan identifiera dig som person, men hjälper oss med att veta hur många besökande vi har på vår hemsida, hur många som har tagit kontakt eller har gjort ett köp för att hålla statistik.
Vi kan inte identifiera enskilda personer med dessa data, utan de blir blott automatiskt överförda till ett program, som heter “Google Analytics”, som du kan läsa mera om här:
Google Analytics

Bland andra ting, som inte kan identifiera dig som person, men hjälper oss med att veta hur många besökande vi har på vår hemsida, hur många som har tagit kontakt eller har gjort ett köp för att hålla statistik.

Vi kan inte identifiera enskilda personer med dessa data, utan de blir blott automatiskt överförda till ett program, som heter “Google Analytics”, som du kan läsa mera om här: Hantera Cookies

Vill du gärna veta, vilka cookies som ofta används, kan du se mera på danskemedier.dk

Varför/hur använder vi den information vi insamlar?

Der kan finnas många orsaker till, varför och hur vi använder de data, vi insamlar. Härunder finns ett par av orsakerna.

• För att skapa en bättre upplevelse på vår hemsida. Det kan vara att vi tittar på, hur du rör dig på vår hemsida, för att vi senare kan uppdatera vår hemsida, så den är lättare för dig att hitta runt på.
• Det kan vara för att visa dig marknadsföring för en av våra produkter på en annan tidpunkt eller medie. Det kan motsatt också vara för att utesluta dig från vår marknadsföring, om du redan har köpt vår produkt.
• För att kunna svara på din eventuella hänvändelse hos oss.
• För att veta, hur många dagliga, månatliga och årliga besökande vi har på vår hemsida.

Det finns riktigt många orsaker till, att vi insamlar data, och i grund och botten är det för att försöka att göra vårt företag bättre, så vi alltid kan öka upplevelsen för våra kunder/besökande på vår hemsida.

Få tillgång till, redigera och radera dina egna data

Du är alltid välkommen att kontakta oss och få reda på, vilken form av data vi har omkring dig och eventuellt få det raderat, om du önskar detta.

Vi har skrivit allt ovanstående för att vara så transparenta omkring de data, vi insamlar via vår hemsida, och vi hoppas att det har gett dig en god insikt i varför och hur vi använder de data vi insamlar via vår hemsida.

Vi sköter bra om dina data och kunde aldrig komma på tanken att dela eller sälja dessa.