Viktig juridisk information

Innehållet på Australian-bodycare.com är endast i informationssyfte.

Informationen är på intet sätt avsedd att ersätta kompetent professionell rådgivning eller behandling av utbildad och kvalificerad läkare.

Australian-bodycare.com kan inte kraftfullt nog uppmana alla användare med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare. Om du har frågor eller funderingar om din hälsa bör du alltid rådfråga en läkare innan du påbörjar en behandling.

Innehållet på Australian-bodycare.com får inte och kan inte användas som underlag för att ställa diagnoser eller utgöra grund för val av behandling.

Australian-bodycare.com kan inte på något sätt hållas ansvarigt – direkt eller indirekt – för några skador eller olägenheter som kan bli följden av användning eller felaktig användning av den information som finns eller kan förutsättas i dessa dokument.

Allt material på dessa sidor tillhör upphovsrättsligt Australian-bodycare.com. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på annat sätt återges utan skriftligt uttryckligt medgivande från Australian-bodycare.com.

Användare kan dock fritt skriva ut materialet för eget privat icke-kommersiellt bruk under dessa förutsättningar:

  • Att dokumenten förblir kompletta, oredigerade och utan ändringar.
  • Att ingen avgift tas ut för privat utlåning av materialet.
  • Att upphovsrätten säkerställs och att Australian-bodycare.com-namnet uttryckligen anges som källa och att denna juridiska information bifogas.