Vi bryr oss om nature

Vi har samarbetat med Cool Earth för att bevara 241 000 hektar regnskog, som skyddas av 31 000 människor.

COOL EARTH

Vem

Cool Earth har gjort det till sin uppgift att skydda regnskogen och stödja de människor som bor där.

Vi samarbetar med Cool Earth som stöder ursprungsbefolkningar och lokala samhällen i regnskogen med projektfinansiering för att bevara och skydda regnskogen och klimatet.

Läs mer om Cool Earth och deras uppdrag här.

COOL EARTH

Hur

Vi stöder Cool Earths arbete med att finansiera projekt för att skydda vår största och mest naturliga koldioxidlagrande teknik: regnskogen.

Genom att stödja Cool Earth stöder vi lokalt ledda organisationer som arbetar för mark- och resursrättigheter, kvinnors rättigheter, skogsbränder, kunskap, livsmedelssäkerhet och mycket mer.

Vi stöder Cool Earth för att öka medvetenheten om ursprungsbefolkningar och lokala samhällen, som sköter över 25% av jordens mark och bevarar 80% av den biologiska mångfalden, men ändå får mindre än 1% av klimatfinansieringen.

COOL EARTH

Varför

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Button label