Prova vårt hudvårdstest - klicka här

Fråga 1 av 8

Hur mycket besvär har du haft i intimområdet under veckan som har gått?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 2 av 8

I vilken grad skulle du beskriva att ditt intimområde är torrt?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 3 av 8

I vilken grad skulle du beskriva att ditt intimområde kliar?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 4 av 8

I vilken grad upplever du klåda i intimområdet?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 5 av 8

I vilken grad upplever du oönskad lukt i intimområdet?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 6 av 8

I vilken grad skulle du beskriva att ditt intimområde är irriterat?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 7 av 8

I vilken grad upplever du dagligt obehag i intimområdet?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 8 av 8

I vilken grad upplever du att obehagen begränsar dig i vardagen?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad
Gå tillbaka