Fråga 1 av 6

Efter din sista intimrakning i hur hög grad har du besvärats av röda knoppar?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 2 av 6

I hur hög grad upplever du att få inåtväxta hår efter intimrakning?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 3 av 6

I hur hög grad upplever du att din hud blir röd och irriterad efter intimrakning?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 4 av 6

I hur hög grad upplever du att du flera dagar efter din intimrakning har röda knoppar?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 5 av 6

I hur hög grad upplever du at rakknopparna blir gula och infekterade?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 6 av 6

I hur hög grad upplever du att din nyrakade hud är mycket ömtålig och känslig?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad
Gå tillbaka