Fråga 1 av 6

I den senaste veckan i hur hög grad har du besvärats av oren hud och finnar?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 2 av 6

I hur hög grad upplever du att din hud i ansiktet är oren?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 3 av 6

I hur hög grad upplever du att få finnar i ansiktet?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 4 av 6

I hur höggrad upplever du att din hud är fet?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 5 av 6

I hur hög grad upplever du at dina finnar är gula och inflammerade?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad

Fråga 6 av 6

I hur höggrad upplever du hårda invändiga finnar som är svåra att få bort?

Inte alls
Lite
Något
Ret mycket
I hög grad
Gå tillbaka