Bild på anne thestrup meimbresse

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut, Varde Apotek

Se Annes profil här »
Innehållsförteckning:

Vad är underlivsinfektion?

Underlivsinfektion är en paraplybeteckning, som täcker över flera olika infektionstillstånd i kvinnans reproduktiva system. Det är alltså en infektion i de inre underlivsorganen, och underlivsinfektion kan därför både vara infektion i livmodern, i äggledarna och/ eller äggstockarna. Underlivsinfektion omtalas också ofta PID, som är en förkortning för Pelvic Inflammatory Disease.

Infektionen i underlivet sitter i slemhinnorna i livmoder och äggledare. Äggledaren och livmoderns slemhinna hänger ihop, och därför kommer en underlivsinfektion att uppstå både i livmoder och äggledare. Underlivsinfektionen kan både påverka kvinnans reproduktiva organ och väven omkring dem, och det är ett ofta förekommande tillstånd, som kräver behandling.


Därför får man underlivsinfektion

Underlivsinfektion är en infektion i livmodern, äggledarna och/eller äggstockarna; infektionen sitter i slemhinnorna. Det är en ganska vanligt förekommande åkomma, som kräver behandling.

När man får underlivsinfektion, beror det alltidpå, att det har kommit bakterier upp i livmodern via slidan, som ger en infektion i livmodern. Det finns flera olika bakterier, som kan förorsaka en underlivsinfektion.

Den vanligaste av dem är klamydia, som är en av de mycket vanliga könsjukdomar, som kan drabba både män och kvinnor. Man menar, att mer än 10.000 svenska kvinnor vart år blir smittade med klamydia. Flertalet av kvinnorna är i åldern 15-25 år.

Eftersom de bakterier, som utlöser en underlivsinfektion, överförs till livmodern via slidan, är den vanligaste orsaken till underlivsinfektion sex. Underlivsinfektion ses därför oftast hos kvinnor, som är sexuellt aktiva.

Risken för att få underlivsinfektion är också större hos kvinnor, som har fått en abort, har fått satt in en spiral eller har blivit opererade i livmodern. Det beror på, att när det förs upp instrument i slidan, finns det en ökad risk för, att det samtidigt överförs bakterier från slidan till livmodern.

När icke-sexuellt aktiva kvinnor får underlivsinfektion, beror det typiskt på, att tarmbakterier från ändtarmen har överförts till slidan. Det kan ske, om man vid toalettbesök torkar sig framåt.

Toxisk chocksyndrom

Slutligen kan användande av tampong för länge (mera än åtta timmar) utlösa toxisk chocksyndrom, som är en streptokock-/stafylokockinfektion. Denna typ av underlivsinfektion är mycket sällsynt, men också mycket farlig och kan vara livshotande.

Det är därför viktigt, att du aldrig använder samma tampong för länge åt gången, och att du reagerer snabbt, om du har misstanke om toxisk chocksyndrom.


Behandling av underlivsinfektion – Så behandlar man infektion i underlivet

Underlivsinfektion är sällan något, som går över av sig själv, om man bara väntar tillräckligt länge. Tvärtemot kan du riskera, att ditt tillstånd förvärras, om du inte får behandling.

Har du misstanke om underlivsinfektion, är det därför viktigt, att du uppsöker din läkare och blir undersökt.

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Underlivsinfektion ska alltid behandlas

Söker du inte behandling, kan underlivsinfektionen i en del tillfällen gå över av sig själv, men du riskerar, att ’priset’ för en obehandlad underlivsinfektion är kroniska smärtor, återvändande underlivsinfektion, och att du får svårare att bli gravid eller kanske inte alls kan bli gravid.

Oftast kommer underlivsinfektionen i första omgången att sitta i livmodern och kanske i äggledarna. Sprider infektionen i underlivet sig till äggstockarna, är det mera allvarligt.

Behandlingen kommer alltid att bero på, vilken orsaken till underlivsinfektionen är. Beror den på klamydia, kommer du att behandlas för klamydia. Beror den på andra bakterier, är behandlingen en annan.

I alle tillfällen kommer behandlingen typiskt att vara en tablettbehandling med antibiotika. Behandlingen varar normalt en till två veckor.

I behandlingstiden kommer du som regel att rekommenderas att hålla dig i ro och undgå sport och fysisk aktivitet, så du inte så lätt riskerar, att infektionen sprider sig ytterligare.

I svårare tillfällen av underlivsinfektion kan det vara nödvändigt med ett kirurgiskt ingrepp. Det sker typiskt, om det har uppstått en böld mellan äggledarna och äggstockarna. I sällsynta och speciellt svåra tillfällen kan det vara nödvändigt att avlägsna äggledare och äggstockar.

Undgå att få underlivsinfektion

Har du fått underlivsinfektion, ska den alltså behandlas så fort som möjligt. Men det finns flera saker, du själv kan göra för att minska risken för, att du överhuvudtaget får underlivsinfektion.

Är du sexuellt aktiv, men med samma partner över längre tid, utvecklar ni en motståndskraft för varandras bakterieflora, och därför riskerar ni inte att smitta varandra med en könssjukdom.

Har du däremot skiftande partners, och använder ni inte kondom, utsätter du dig själv för många olika nya bakterier och därmed risken för att få en könssjukdom. Kondom är därför det bästa skyddet mot såväl könssjukdomar som underlivsinfektion.

Vid sex kan man generellt använda en produkt, som motverkar de bakterier, som kan medföra besvär som klåda, irritation, torrhet och oönskad luktt.

Australian Bodycare Intim Glide är en gel som innehåller den naturliga antibakteriella tea tree oil, som är känd för att effektivt motverka bakterier.

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Hur känns underlivsinfektion?

Underlivsinfektion är en obehaglig åkomma, och är du drabbad, kommer du sällan att tvivla på, att något är på tok.

I mildare tillfällen kan det dock vara svårt att värdera, om symptom som smärtor och förändrade flytningar beror på vanliga menstruationssmärtor eller något allvarligare som underlivsinfektion.

Får du feber samtidigt med de andra symptomen, är du nog mer säker på, att det är något annat som är fel. Är du osäker, bör du alltid uppsöka din läkare, så du kan bli undersökt, eftersom du aldrig bör låta en underlivsinfektion vara obehandlad.

Hos en del kvinnor är symptomen på underlivsinfektion rätt milda (speciellt i början), och därför kan det vara svårt att upptäcka, att något är fel. Men har du en misstanke om, att något inte helt är, som det ska vara, bör du alltid reagera på det.

Vid toxisk chocksyndrom är de typiska symptomen en plötslig och snabb temperaturstigning till 39-40 grader, suddigt medvetande, dåligt allmäntillstånd och eventuellt hudutslag.

Det är lyckligtvis ett sällsynt tillstånd, men det är livsfarligt, och vid misstanke är det viktigt att handla mycket snabbt och strax komma i behandling.

Vilka är tecknen på underlivsinfektion?

Underlivsinfektion är inte något, man ska skoja med.

Dels är det obehagligt, och dels kan en obehandlad underlivsinfektion ha betydliga konsekvenser som kroniska underlivssmärtor, återvändande underlivsinfektion, bildande av ärrväv i äggstockar och äggledare, risk för graviditet utanför livmodern och/eller svårigheter med att bli gravid eller till och med infertilitet.

Det är därför alltid värt att känna till de typiska tecknen på underlivsinfektion:

Symptom på underlivsinfektion

  • Smärtor nertill i underlivet.
  • Förändrade flytningar, som typiskt har ökat i mängd och ser ut och luktar annorlunda än det brukar. Oftast är det brunt eller gulgrönt, tjockflytande och illaluktande.
  • Feber och dåligt allmäntillstånd, kanske åtföljt av frossa, illamående och uppkast.
  • Blödning mellan menstruationer eller efter sex.
  • Kraftigare eller mer smärtsamma menstruationer än normalt.
  • Smärta eller sveda vid urinering.

Underlivsinfektion efter förlossning

Under en förlossning har bakterier lättare tillgång till att tränga upp i livmodern. Värkarna betyder dessutom, att bakterier kan pressas ut i väven omkring livmodern. Skulle det komma upp bakterier i livmodern, blir du inte nödvändigtvis sjuk av det. Men i en del tillfällen kan det leda till en underlivsinfektion.

Förlossning med kejsarsnitt medför en ökad risk för underlivsinfektion. Här öppnas livmodern genom huden, och det gör det lättare för bakterier att tränga in.

En förlossning är i det hela taget en hård belastning för kroppen, och i perioden efter förlossningen sker det också stora förändringar i kroppen.

Under de första sex veckorna efter förlossningen är risken för underlivsinfektion större än annars.

Underlivsinfektion är en av de största orsakerna till, att kvinnor får barnsängsfeber. Här är symptomen primärt feber, och dessutom kan det bland annat förekomma smärtor i underlivet, generellt obehag och illaluktande flytningar.

Upplever du den typ av symptom, bör du söka läkare och bli undersökt.


Underlivsinfektion efter abort

I förbindelse med en abort förs instrument upp i slidan och livmodern. Även om instrumenten naturligtvis är sterila, och allt föregår under goda hygieniska förhållanden, finns det alltid en viss risk för, att det förs bakterier från slidan med upp i livmodern.

Det finns så många olika mikroorganismer i slidan, att risken alltid kommer att finnas.

Om du efter en abort upplever symptom som smärtor i underlivet och magen, feber, illamående, tjocka och illaluktande flytningar, smärta vid urinering eller andra former av obehag, kan det vara tecken på underlivsinfektion.

Har du misstanke om, att du har fått underlivsinfektion, är det viktigt, att du kontaktar din läkare, så du kan bli undersökt och eventuellt behandlad.

Abort medför en ökad risk för underlivsinfektion. Det samma gör uppsättning av en kopparspiral.

Risken är störst i de första tre månaderna. Har du fått uppsatt en spiral, och upplever du symptom på underlivsinfektion, bör du alltid gå till din läkare och bli undersökt.


Underlivsinfektion utan feber

Underlivsinfektion behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand med feber, och i de flesta tillfällen kommer du att uppleva andra symptom innan du eventuellt får feber.

Det är därför alltid viktigt att reagera på förändringar i underlivet, eftersom du annars kan riskera allvarliga konsekvenser som till exempel sterilitet. Symptom på underlivsinfektion kan vara smärtor, förändrade flytningar och eventuell blödning. I en del tillfällen kan du också uppleva feber, men du kan också ha underlivsinfektion utan att vara febril.

Som utgångspunkt ska två av tre kriterier vara uppfyllda, innan diagnosen ställs: feber (temperatur över 38,5 grader), förhöjda infektionstal (mäts med blodprov) och ömhet i livmodern (vid gynekologisk undersökning).

Det är alltså inte ett kriterie, att du ska ha feber, för att du kan få diagnosen underlivsinfektion. Underlivsinfektion kan alltså presentera sig som en sjukdom, där du bara har lättare smärtor utan att känna dig mycket sjuk.


FAQ om underlivsinfektion

Hur känns underlivsinfektion?

Symptomen på underlivsinfektion kan variera från milda till starkt obehagliga besvär. Oavsett vad, är det viktigt, att du alltid blir behandlad, om du har underlivsinfektion. Det är därför bra att känna till de typiska symptomen: Smärtor i underlivet, förändrade flytningar till brunt eller gulgrönt, tjockflytande och illaluktande, feber och dåligt allmäntillstånd, blödning mellan menstruationer eller efter sex, kraftigare eller mer smärtsamma menstruationer och/eller smärta och sveda vid urinering.


Vad är underlivsinfektion?

Underlivsinfektion är en infektion i livmodern, äggledarna och/eller äggstockarna. Infektionen sitter i slemhinnorna och beror alltid på att det har kommet upp bakterier i livmodern via slidan.


Varför får man underlivsinfektion?

Underlivsinfektion beror på att det har kommit bakterier från slidan till livmodern. Den vanligaste bakterien är klamydia. Underlivsinfektion ses oftast hos sexuellt aktiva kvinnor. Dessutom finns det en ökad risk för underlivsinfektion vid abort eller operation i underlivet och hos kvinnor, som har fått uppsatt en kopparspiral.


Är underlivsinfektion farligt?

En vanlig akut underlivsinfektion, som snabbt blir behandlad, är sällan farlig eller medför blivande besvär. En obehandlad underlivsinfektion kan däremot vara farlig, och dessutom kan den bland annat medföra kroniska underlivssmärtor, bildande av ärrväv och/eller svårigheter att bli gravid eller till och med ofrivillig barnlöshet.


Produkter – Australian Bodycare

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Gör som mer än 50.000 andra - Följ oss på Instagram