Bild på anne thestrup meimbresse

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut, Varde Apotek

Se Annes profil här »
Innehållsförteckning:

Vad är flytningar?

Flytningar är vätska från slidan blandat med döda celler från livmoderhalsen. Vätskan strömmar ständigt genom slidan och därför kommer också flytningar på kontinuerlig basis. Det handlar om ett sekret som bevarar fukten i dina slemhinnor i slidan.

Flytningarna bildas således i slidans slemhinna hos friska kvinnor och färgen är oftast genomskinlig eller mjölkvit. Sekretet innehåller mjölksyrebakterier och därför har flytningarna vanligtvis ett lågt pH-värde (3,8-4,2) på skalan. Det är alltså mjölksyrebakterierna som bevarar den sura, naturliga miljön i slidan.

Vid sidan av mjölksyrebakterierna innehåller sekretet också andra mikroorganismer, som hjälper till att skydda mot inflammation i slidan. En sur miljö hämmar nämligen uppkomsten av bakterier som kan orsaka sjukdomar.


Har alla kvinnor flytningar och är det normalt att ha flytningar varje dag?

Alla kvinnor i alla åldrar har flytningar – det är helt normalt. För de flesta dyker de upp ett par år före puberteten och fortsätter till flera år efter klimakteriet.

Emellertid kan mängden flytningar variera från person till person. Hos vissa kvinnor är mängden mycket liten, medan den för andra kan vara riklig. En del kvinnor upplever att de måste gå med trosskydd eller binda eftersom trosorna känns helt våta av flytningarna.

Detta gäller för upp till en femtedel av kvinnor i fertil ålder. Det är normalt för kvinnor att ha flytningar, men det är samtidigt svårt att på en skala säga vilken mängd som är normal – just för att det varierar från kvinna till kvinna.

Precis som det är helt normalt för alla kvinnor att ha flytningar, är det också helt normalt att få det varje dag. Dock kan mängden också variera hos enskilda individer. Du kan en dag ha rikliga flytningar för att nästa dag ha mycket lite. Det beror helt på när i din cykel du befinner dig.

Du kan till exempel uppleva att flytningarna blir mer omfattande vid ägglossning eftersom det är ett sätt för din kropp att bana väg för sädescellerna att nå till äggstockarna. Den korta sammanfattningen är dock att alla kvinnor har flytningar i olika utsträckning.


Varför får man flytningar?

Flytningar är ett sätt för kroppen att skapa ett skydd mot främmande bakterier. Sekretet är nämligen en naturlig och självrengörande del av slidans system. Flytningarna fungerar därför som en försvarsmekanism för slidan och underlivet. De mikroorganismer och mjölksyrebakterier som finns i slidan kan jämföras med soldater som förhindrar bakterier att tränga in i äggledaren, äggstockarna och livmodern.

Av den anledningen är flytningar en viktig del för den reproduktiva hälsan. De håller underlivet rent och fritt från främmande organismer som kan attackera slemhinnan i slidan och infektera den med virus och bakterier. Men, även om soldaterna står vakt och skyddar slidan mot bakterier, kan de ibland övermannas av skadliga bakterier. Detta kan då ge upphov till en infektion i slidan.


Orsaker till förändringar i dina flytningar

Det finns alltså inga tydliga mått för vad som är normalt när det gäller flytningar – det är helt individuellt. Därför är det förändringar i mängden hos den enskilda kvinnan som är det att hålla ögonen på.

Det kan uppstå förändringar i mängden och konsistensen, men viktigt är också att upptäcka förändringar i färgen. Normala flytningar är genomskinliga eller vita och konsistensen kan vara allt från mer vattnig till mer klibbig.

Du bör hålla ett vakande öga på dina flytningar, så att du kan upptäcka plötsliga förändringar. En förändring kan nämligen vara en signal på att något är fel. Här är en överblick av olika anledningar till förändrade flytningar.

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Varför får man bruna flytningar?

Det kan finnas många anledningar till att flytningarna plötsligt visar sig som brun färg i trosorna. Den bruna färgen kommer normalt av att flytningen har inslag av blod. Det är exempelvis helt normalt i slutet av din menstruation då slidan sköljer bort det sista av blodet så att den kan återgå till ”normalt” tillstånd.

Om du däremot upptäcker bruna flytningar som inte har samband med menstruation, kan det i många fall vara en indikation på att du är gravid. Bruna flytningar uppkommer nämligen ofta i samband med graviditetsblödningar.

Blödningar och brunaktiga flytningar är normala för många kvinnor i graviditetens tidiga stadier. Om blödningarna, och därmed också de bruna flytningarna, fortsätter, bör du uppsöka läkare eftersom det kan vara tecken på komplikationer.

Om du får bruna flytningar efter att du har haft oskyddat sex, är det därför en god idé att göra ett graviditetstest. Om du inte är gravid, bör du snarast undersökas av läkare.

Bruna flytningar kan nämligen vara symptom på underliggande sjukdomar som cancer i äggstockarna eller livmoderhalscancer. Flytningarna behöver inte vara tecken på cancer, men för att utesluta möjligheten bör du uppsöka läkare.


Varför luktar mina flytningar och Hur ska flytningar lukta?

Du kan också märka förändringar i flytningarnas lukt och detta åtföljs ofta av förändringar i färg och konsistens. Det är helt normalt att flytningar har en mild, något syrlig lukt från slidan. Om den blir starkare kan det dock bero på en infektion i slidan.

Du behöver inte bekymra dig om dina flytningar har en svag lukt, eftersom det kommer naturligt av den sura miljön i slidan. Om lukten blir starkare och besvärande, kan det emellertid vara ett tecken på problem och då ska du vara på din vakt.


Vilka infektioner eller bakterier kan ge förändringar i flytningarna?

Det kan alltså finnas många anledningar till att flytningarna förändras. Vissa gånger är det ofarligt, medan det andra gånger är mer allvarliga tillstånd som orsakar förändringarna. Därför är det viktigt att återigen påpeka att du bör vara uppmärksam på lukt, konsistens och färg i dina flytningar.

Bakteriell vaginos

Om det av någon anledning uppstår obalans i den naturliga floran av bakterier och mikroorganismer i slidan, kan du få ökade flytningar, som också antar en annan konsistens, lukt och färg. 

Bakteriell vaginos är en obalans i slidan som kännetecknas av besvärande flytningar som både ger en stark lukt från slidan och som blir gråaktiga i färgen. Lukten kan karakteriseras som en fisklukt, som typiskt sett blir starkare efter samlag.

En orsak till den starkare lukten kan vara att det sura sekretet blandas med den basiska sperman. Vid bakteriell vaginos försvagas mjölksyrebakteriernas och mikroorganismernas försvar, så att bakterier som normalt bara finns i små mängder plötsligt tar över. Det är ofta ’gardnerella vaginalis’, som börjar föröka sig och orsakar obalans i slidan.

Oskyddat sex, då den basiska sperman bidrar till att bryta ned den naturliga, sura balansen, kan vara en orsak till bakteriell vaginos, men tillståndet kan också bero på hormonella förändringar. Detta besvärande tillstånd är vanligt, och mer än en tredjedel av alla kvinnor drabbas förr eller senare. Tillståndet är dock vanligare bland äldre kvinnor.

Läs mer: Sveda efter samlag

Slidsvamp

En annan vanlig orsak till förändrade flytningar är slidsvamp. Flytningarna blir typiskt sett vita, gryniga och klumpiga – nästan som färskost. I de allra flesta situationer med svamp är orsaken till slidsvamp jästsvampen ’candida albicans’, vilken orsakar förändringar i slidans bakterieflora. På slidans slemhinnor lever naturligt jästsvampar sida vid sida med mikroorganismer och mjölksyrebakterier. Om balansen mellan bakterierna störs, får jästsvamparna goda förutsättningar för tillväxt och kan föröka sig snabbt.

Slidsvamp är en mycket vanlig åkomma bland kvinnor i alla åldrar. Detta gör den emellertid inte mindre besvärande. Den naturliga bakteriefloran kan, liksom vid bakteriell vaginos, förändras om den basiska sperman kommer i kontakt med de sura flytningarna, och därigenom bryter ned en del av mjölksyrebakterierna i slidan. Det ger svampen goda möjligheter att föröka sig.

Problem med slidsvamp och besvärande flytningar kan också ofta dyka upp i samband med graviditet, diabetes eller behandling med antibiotika. Faktum är att antibiotikabehandling är den största orsaken till svamp i slidan. Antibiotikan sätter nämligen ned funktionen hos de goda bakterier som vanligtvis lyckas hålla ner mängden av de naturligt förekommande svamporganismerna i slidan.

Svamp i slidan kan utöver vita, tjocka och gryniga flytningar också åtföljas av klåda och sveda vid urinering och vid samlag. I detta sammanhang ska du vara observant på att du som kvinna kan smitta din partner med svamp vid sex, även om det är mycket ovanligt. Din partner kan emellertid inte smitta dig. Det är också anledningen till att svamp inte är en könssjukdom.

Klamydia

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna. Egentligen handlar det om en bakterieinfektion i underlivet och den kan uppstå i både urinröret, ändtarmen och livmoderhalsen. Smitta med klamydia kan visa sig som ökade flytningar. Dessutom är sjukdomen ofta förknippad med sveda i underlivet under sex och särskilt vid urinering. Det är många, kvinnor som män, som upptäcker tillståndet genom att det plötsligt svider mycket vid urinering. Du kan också få smärtor och svullnader i underlivet.

Om du upplever rikliga flytningar och någon av de andra symptomen, är det en god idé att bli undersökt av läkare. Dock ger klamydia i många fall inga symptom över huvud taget, och därför är det många som är smittade utan att veta om det. Obehandlad klamydia kan i värsta fall leda till sterilitet. Om du har oskyddat sex bör du därför regelbundet testa dig för klamydia så att du upptäcker eventuell smitta i tid.

Trichomonas

Om flytningarna plötsligt ändrar lukt och färg kan det bero på åkomman Trichomonas, som uppstår på grund av parasiten Trichomonas vaginalis. En parasitinfektion i slidan kommer typiskt sett ge illaluktande flytningar som antar gula eller grönaktiga färger. Konsistensen på vätskan är ofta något skummande.

Trichonomas-parasiten överförs vanligen vid samlag. Dock är den sällsynt här i Sverige, medan den är utbredd i andra delar av världen. Förändringar i flytningarna kan åtföljas av klåda och irritation i slidan. Det kan också svida vid urinering.


Kan män ha flytningar?

Även om flytningar normalt betraktas som kvinnorelaterade, kan män faktiskt också få flytningar. Medan kvinnors flytningar kommer från slidan och är helt naturliga, kommer mäns flytningar från urinröret och de är inte naturliga.

Flytningar från urinröret hos män kan vara symptom på smitta med könssjukdomar som klamydia eller gonorré. Klamydiainfektion kan ge en lite färglös och klibbig utsöndring från urinröret hos män, medan gonorré kan visa sig som en tjockare, gul flytning. Det kan också komma flytningar från mannens urinrör om han lider av kronisk inflammation i prostatan.


Hur behandlar du besvärande flytningar?

Förändringar i dina flytningar, såsom ändringar i färg, konsistens och mängd, kan gå över av sig själva. Om du upplever att flytningarna under en längre period inte återgår till normaltillståndet, krävs att behandling sätts in.

I de flesta fall är det tillräckligt att med mjölksyretabletter återställa den naturliga bakteriefloran i slidan. Besvärande flytningar uppkommer nämligen ofta på grund av att en del av slidans mjölksyrebakterier har ’dödats’ och därför inte längre kan skydda slidan i samma utsträckning. Det finns olika suppositorier som du kan köpa på apotek. Om behandling med mjölksyrebakterier inte hjälper, ska du alltid uppsöka läkare för ytterligare behandling.

Du kan själv göra mycket för att förebygga och åtgärda besvärande flytningar. Tvätta dig aldrig med vanlig tvål i området kring vaginalöppningen. Många gånger räcker det med vatten. Om du dock gärna vill ha en renare känsla och ge den känsliga huden lite extra omsorg, kan du använda Australian Bodycare Intim Wash. Tvålen är mild och speciellt utvecklad för att tvätta intimområdet. Bakterier tvättas effektivt, men samtidigt skonsamt, bort samtidigt som hudens naturliga balans bevaras och huden inte blir röd och irriterad.

Du kan också smörja in de yttre könsorganen dagligen med Femi daily, som med sitt stora innehåll av australiensisk Tea Tree Oil kan förebygga intimbesvär. Smörj in omkring slidöppningen – gelen kan förebygga klåda, irritation, torrhet och oönskad lukt i intimområdet.


Produkter – Australian Bodycare

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Gör som mer än 50.000 andra - Följ oss på Instagram