Bild på anne thestrup meimbresse

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut, Varde Apotek

Se Annes profil här »
Innehållsförteckning:

Slidsvamp – symptom, behandling och förebyggande

Slidsvamp är en mycket utbredd och  tämligen obehaglig åkomma, som beror på en infektion med jästsvampen Candida Albicans. Jästsvampar lever naturligt på våra slemhinnor, härunder också på slemhinnan i slidan, och det märker vi normalt inte något av.

Men om det sker en ändring i bakteriefloran i slidan, får svampen extra goda växtförhållanden, og så kan det föra till en svampinfektion med obehagliga irritationer som följd.

Läs også: Bli av med klåda i slidan

Vem får slidsvamp?

De flesta kvinnor kommer förr eller senare i deras liv uppleva att få slidsvamp – antingen bara en gång eller flera gånger som ett återkommande problem. Det anslås, att tre av fyra kvinnor kommer att få slidsvamp minst en gång. Svamp i slidan är alltså en mycket vanlig åkomma.


Varför får man slidsvamp?

Slidsvamp uppstår, när den naturliga balansen i slidan störs. De naturliga flytningarna i slidan är sura med ett lågt pH-värde, men om balansen störs, kan det uppstå en svampinfektion. Det kan bland annat ske i förbindelse med:

 • Antibiotikabehandling, behandling med kortison och immundämpande medicin, till exempel i förbindelse med strålbehandling och kemoterapi: När de naturliga mjölksyrebakterier i slidan dödas, får svampen övertaget till att fritt formera sig, och därmed kan det uppstå en infektion.
 • Samlag: Sperma är basisk, medan miljön i slidan är sur, och därför kan samlag störa den naturliga balansen i slidan.
 • Graviditet/hormonella förändringar: Under en graviditet sker det stora hormonella förändringar i kroppen, härunder också en ändring av slemhinnan i slidan, vilket kan medföra en svampinfektion.
 • Diabetes: När man har diabetes, har man en förhöjd mängd socker i blodet, som kan lagras i slidans slemhinna och därmed ge anledning till en svampinfektion.
 • Överdriven hygien: Renlighet är bra, men överdriven hygien i intimområdet är inte bra, för då riskerar du att störa den naturliga balansen i slidan.
 • Tätt sittande trosor: Går du ofta med tätt sittande trosor, och kanske till och med trosor av syntetiskt material, har intimområdet svårt att andas. Och en instängd och fuktig miljö ger goda växtförhållanden för svampar.
 • Bindor och tamponger: Precis som med tätt sittande trosor betyder bruk av bindor och tamponger, att intimområdet blir allt för tillstängt. Dagligt bruk av bindor är i synnerhet något, som gynekologer varnar mot.

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Smittar slidsvamp?

Slidsvamp är en obehaglig åkomma, men lyckligtvis är det inte farligt att ha en svampinfektion i slidan. Du bör dock behandla din slidsvamp, så du fortast möjligt slipper den irriterande klådan och irritationen – och så du inte smittar videre.

Du kan nämligen smitta din partner vid samlag, men om han inte upplever symptom, behöver han inte nödvändigtvis söka behandling, och han kan inte smitta dig. Kvinnor kan alltså smitta män med svamp, medan män inte kan smitta kvinnor.

Det kan därför slås tydligt fast, att slidsvamp inte är en könssjukdom. Och normalt beror utbrott av slidsvamp inte på att man har smittats av andra, men att den naturliga balansen i slidan har blivit störd.


Symptom: Hur ser slidsvamp ut?

Slidsvamp, som också är känd som svamp i underlivet eller vaginal svamp, är en verkligt obehaglig och irriterande åkomma. Det vet alla kvinnor som har prövat det. Och det kommer tre av fyra kvinnor att göra minst en gång i livet.

Man kan ha slidsvamp utan att upptäcka det, helt enkelt för att man inte upplever några former av obehag eller irritationer. Men det vanligaste är dock, att du upplever tydliga tecken på svamp och överhuvudtaget inte är osäker på att något inte är helt, som det ska vara.

De vanligaste symptomen på slidsvamp är:

 • Våldsam klåda, sveda, ömhet, irritation och rödaktiga utslag omkring slidöppningen.
 • Flytningar, som kan vara vitt och tjockt och mest av allt påmina om grynost. Flytningarna luktar normalt inte.

De typiska symptomen på slidsvamp kan dock också bero på andra åkommor, så därför bör du låta en läkare se på det den första gången, du har misstanke om slidsvamp. Får du det igen, är du knappast i tvivel om, vad det är. Symptomen är inte något man inte lägger märke till.


Slidsvamp efter sex

Der kan finnas många olika orsaker till att du har fått slidsvamp. Sex kan vara en av dem. Många kvinnor upplever således, att de har pådragit sig en svampinfektion efter samlag. Det beror inte på att mannen har smittat dem, för det kan han inte. Det beror däremot på, att den naturliga balansen i slidan har störts av mannens sperma.

Miljön i slidan är sur med ett normalt pH-värde på 3,8-4,2. De syrliga mjölksyrebakterierna i slidan är just dem, som skyddar dig mot infektioner och obalans. Sperma är däremot basisk med ett pH-värde på omkring 8.

Sperma kan därför medverka till att störa den naturliga balansen. Kondomer kan dock också påverka balansen i slidan, så det är det också värt att vara uppmärksam på.

Läs også: Sveda efter samlag – varför svider det efter samlag, och hur undgår du det?

Trött på klåda efter samlag?

Många kvinnor upplever klåda, sveda och irritation efter sex, och det kan vara riktigt obehagligt. Om sex är orsaken till problemen, kan det hjälpe att använda en gel, som kan avhjälpa vaginal torrhet och intimt obehag. 

Australian Bodycare har utvecklat en gel som innehåller tea tree oil. Intim glide är dermatologiskt testad och kan avhjälpa vaginal torrhet och intimt obehag, samt ge er bägge en sensuell upplevelse.

Intim glide från Australian Bodycare är en lät, glatt och sensuell gel. Den innehåller den naturliga Tea Tree Oil, som kan avhjälpa problem med klåda, sveda, torrhet och irritation som många kvinnor upplever under och efter sex.


Behandling af slidsvamp

Har du misstanke om, att du har fått slidsvamp, bör du söka behandling. I en del tillfällen kan svampen försvinna av sig själv, eftersom kroppen lyckas med att återupprätta den naturliga balansen i slidan av sig själv. Men det sker sällan, och det finns ingen orsak att lida längre för att se, om det kanske går över av sig själv, för slidsvamp kan lyckligtvis i de allra flesta tillfällen behandlas ganska lätt.

Läkaren kan snabbt konstatera, om dina symptom som klåda, sveda, flytningar osv. beror på slidsvamp eller något annat. Det kan göras vid en gynekologisk undersökning och genom att ta en mikroskopi av flytningarna. Har du haft slidsvamp tidigare, känner du symptomen, och så kan du nöjas med att ta en tur på apoteket för att köpa handköpsmedel till behandlingen.

Hur behandlar man slidsvamp?

 • Stickpiller, som ska sättas upp i slidan. I många tillfällen kan läkaren rekommendera att kombinera de två medlen, kräm mot svamp i underlivet och stickpiller. Stickpillren kan fås i handköp.

Tablettbehandling med tabletter, som ska sväljas. Tabletterna är receptbelagda. Det är inte den mest använda metoden till behandling av slidsvamp, men används om de andra metoderna inte fungerar och i speciellt svåra och återkommande tillfällen av slidsvamp.

Behandlingen av slidsvamp handlar om att få återupprättat den naturliga, syrliga balansen i slidan. Det kan du göra med olika medel:

 • Slidsvampkräm, som ska smörjas direkt på området. Du kan få olika medicinska produkter i handköp på apoteket.

Behandling med naturliga medel

Det finns en lång rad gamla husråd, som handlar om att smörja sig med yoghurt naturel, filmjölk och liknande syrliga mjölkprodukter. Det kan inte uteslutas, att råden faktiskt fungerar, men det finns inte vetenskapliga belägg för att de gör. Så rekommendationen måste vara att använda välkända, testade produkter, som har utvecklats till just behandling av svamp i slidan.

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Femigel med tea tree oil mot klåda, sveda, ömhet, irritation och röda utslad omkring slidan.

Om du föredrar medel med naturligt innehåll mot klåda och irritation, kan du fråga här. Tea tree oil är exempelvis ett välkänt medel mot klåda och irritation och kan också användas vid svamp. Det hittar du i en produkt som Femigel från Australian Bodycare.

Femigel är en vattenbaserad, hormonfri gel, som motverkar klåda och irritation och hjälper med att återskapa en sund och naturlig balans omkring slidan och återuppbygga fuktighet och smidighet omkring slidan.

Femigel får användas över längre perioder eller hela tiden, eftersom den innehåller 100% naturliga aktiver. Traditionella läkemedel får däremot endast användas i en begränsad period, och så ska kroppen ha en paus innan en ny behandling kan påbörjas.


Återvändande slidsvamp

En del kvinnor har dessvärre så otur, att de igen och igen drabbas av slidsvamp. Får du nya utbrott av svamp i slidan mer än fyra gånger om året, talar man om återvändande slidsvamp eller komplicerad slidsvamp.

Vid ett enskild tillfälle av okomplicerad slidsvamp kan du lätt använda de olika medlen som nämnts ovan. Men får du slidsvamp igen och igen, är det problematiskt med de traditionella läkemedlen mot slidsvamp, eftersom de bara får användas i en begränsad period.

Så här kan en produkt som Femigel, som innehåller tea tree oil, vara en lösning. Den får du nämligen använda hela tiden – så den kan du använda både till behandling och till förebyggande.

Förebyggande av svamp i slidan

Det är lyckligtvis mycket få som upplever återvändande slidsvamp. Du kan alltså bra ha slidsvamp en enskild gång och så aldrig få det igen. Och du kan göra mycket själv, för att säkra, att slidsvamp inte blir en återvändande åkomma i ditt liv.

Så kan du själv förebygga slidsvamp:

 • Undgå överdriven hygien där nere. Du bör alltid nöjas med att tvätta dig med vatten, eventuellt kombinerat med en mild intimtvål eller barriärkräm. Badoljor, skumbad osv. bör du däremot undgå, eftersom de kan förstöra den naturliga balansen i slidan och betyda, att du får svamp.

 • Undgå bindor. Dagligt användande av bindor är ingen bra idé, eftersom det gör miljön i slidan instängd och fuktig, och det är en gunstig miljö för svampar. Tamponger kan ha samma effekt. Det kan naturligtvis vara svårare att undgå än bindor, och har du generellt inte problem med slidsvamp, kan du bra fortsätta att använda bindor och tamponger, eftersom de ju endast används i en begränsad period.
 • Undgå tätt sittande trosor och trosor av syntetiskt material. Tätt sittande trosor (och strama byxor) betyder att miljön i slidan hålls fuktig och instängd, och det ger en god grogrund för svampväxt. Trosor av syntetiskt material har samma effekt. Så har du emellanåt problem med slidsvamp, är det en god idé att använda trosor av bomull och undgå alltför strama trosor och byxor – det samme gäller om du bare gärna vill undgå att någonsin få slidsvamp.

FAQ om slidsvamp


Hur får man slidsvamp?

Slidsvamp uppstår när den naturliga balansen i slidan blir störd. Några av de vanligaste orsakerna till det är: Antibiotikabehandling, andra former av medicin, samlag, hormonella förändringar i förbindelse med graviditet, diabetes, överdriven hygien där nere och av att, för ofta använda tätt sittande trosor, bindor och tamponger.


Kan slidsvamp gå bort av sig själv?

I en del tillfällen kan du ha haft slidsvamp utan att veta det, och det har då alltså försvunnit av sig själv. Men i de allra flesta tillfällen kommer det inte att ske. Så upptäcker du symptom på slidsvamp, bör du söka behandling genast, så du fortast möjligt kan slippa irritationerna med svamp i slidan.


Kan slidsvamp smitta män?

Slidsvamp kan smitta män vid samlag. Men smittan kan inte gå andra vägen – män kan alltså inte smitta kvinnor med slidsvamp. Slidsvamp är således inte en sexuellt överförbar sjukdom. Blir män smittade med svamp, kan de söka behandling för svampinfektionen.


Vad heter slidsvamp på engelska?

På engelska kallas slidsvamp yeast infection eller vaginal thrush.


Hur känns slidsvamp?

Slidsvamp är en obehaglig åkomma. De typiska symptomen är en våldsam klåda, sveda, ömhet och irritation i slidan. Ett rött utslag är också vanligt. Dessutom är det typiskt att få tjocka, vita flytningar (som liknar grynost). Många upplever också smärtor och obehag vid samlag og eventuellt sveda vid urinering.


Hur görs diagnosen slidsvamp?

Din läkare kan snabbt göra diagnosen, dels genom att företa en gynekologisk undersökning och dels genom att ta en mikroskopi av dina flytningar. Har du tidigare haft slidsvamp, kan du säkert själv känna igen symptomen, och så kan du köpa en produkt till behandling i handköp.


Kan man få urinvägsinfektion av slidsvamp?

Symptomen på urinvägsinfektion och slidsvamp kan påminna om varandra: sveda, klåda, sveda vid urinering osv. Och både slidsvamp och urinvägsinfektion uppstår, när det händer något med den naturliga syrebalansen i slidan. Urinvägsinfektion beror typiskt på bakterier, men svamp i slidan kan också ge urinvägsinfektion. Bägge delar bör alltid behandlas, så sök läkare om du upplever den typ av symptom.


Kan man dö av slidsvamp?

Det är obehagligt att have slidsvamp, men det är lyckligtvis inte en farlig åkomma, så du kan inte dö av slidsvamp. Men har du fått slidsvamp, så se till att få det behandlat, för det finns ingen orsak att dras med de olika irritationerna.


Kan man bli steril a slidsvamp?

Svamp i slidan är en irriterande, men dock helt ofarlig åkomma. Och du kan aldrig bli steril av slidsvamp, oavsett hur många gånger du har det.


Produkter Från Australian Bodycare:

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Gör som mer än 50.000 andra - Följ oss på Instagram