Bild på anne thestrup meimbresse

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut, Varde Apotek

Se Annes profil här »
Innehållsförteckning:

Vad är klamydia?

Klamydia beror på en bakterie, som heter chlamydia trachomatis. Klamydia är en sexuellt överförd sjukdom, som smittar vid oskyddad sex, och problemet med klamydia är, att många inte alls upplever symptom, även om de har smittats med bakterien. Faktiskt så räknar man med, att omkring 50.000 svenskar är smittade med klamydia utan att veta det, och det kan vara farligt. Kvinnor riskerar att utveckla ett infektionstillstånd i äggstockarna, medan män riskerar att utveckla infektion i bitestiklarna. Båda är sjukdomar, som i värsta tillfälle kan göra dig steril, så du inte längre kan få barn.

Klamydia är en infektion, som visar sig med infektion i urinröret och i livmoderhalsen. Klamydia visar sig här hemma oftast som en sexuellt överförd sjukdom, men i tropikerna kan bakterien också vara orsak till ögonsjukdomen trachom. Klamydia invaderar celler – primärt cellerna i urinröret och livmoderhalsen – varefter de formerar sig. Klamydia kan likaså drabba cellerna i ändtarmen och i ögonen och på grund av de följdsjukdomar, som klamydia kan medföra, är det något, du bör ta allvarligt.


Vem får klamydia?

Även om alla kan drabbas av klamydia, är det speciellt unga människor, som drabbas av sjukdomen, men tal visar, att fler och fler över 40 år får konstaterat sjukdomen – vilket kan bero på, att det är en generation, som inte har för vana att använda kondom.

I Sverige påvisas upp mot 30.000 tillfällen av klamydia om året, men det befaras, att minst dubbelt så många är smittade. Eftersom klamydias följdsjukdomar kan resultera i sterilitet och barnlöshet, är en obehandlad klamydiainfektion inte något, som du bör ta lätt på.

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Klamydia-symptom – Hur känns klamydia?

Det farliga med klamydia är, att symptomen antingen är mycket svaga, eller att det inte alls finns några. Klamydia kan därför uppträda utan symptom, och endast 50% av de drabbade kvinnorna samt 80% av de drabbade männen upplever symptom i förbindelse med sjukdomen.

Klamydia-symptom män

Män kan uppleva:

 • Flytningar från urinröret
 • Sveda vid urinering
 • Infektion i bitestikeln

Hos män är det speciellt viktigt att hålla ett öga med urinrörsinffektion, eftersom det är ett viktigt symptom. Det kan ofta förekomma klara flytningar från urinröret, precis som att det också kan förekomma klåda och sveda i förbindelse med urinering. Som man kan du uppleva flytningar från urinröret eller ändtarmen, om du har dyrkat analsex. Likaså kan det vara ett symptom på klamydia, om du upplever feber

Klamydia-symptom kvinnor

Kvinnor kan uppleva:

Hos kvinnor kan det vara speciellt svårt att spotta sjukdomen, eftersom den är mycket symptomsvag eller inte visar några symptom alls. Men om du upplever ökade flytningar från slidan eller sveda i förbindelse med urinering, kan detta vara ett tecken på klamydia. Flytningarna kan komma både från urinröret och livmoderhalsen, och som kvinna kan du också uppleva underlivssmärtor och i sällsynta tillfällen feber. Har du dyrkat analsex, kan det också komma flytningar från ändtarmen.

Finns det andra tecken på klamydia? Sällsynta symptom

I sällsynta tillfällen kan du uppleva, att klamydia ger utslag på könsdelarna i form av svamp-, vårt- eller blomkålsliknande utväxter. Utslaget är i de flesta tillfällen smärtfritt och försvinner som regel efter ett par veckor.

Män kan få en speciell sorts klamydia, som heter klamydiagranulom, vilket till att börja med är vanlig klamydia. Sedan utvecklar det sig till svullna lymfknutar i ljumsken. Infektionen kan visa sig som ett sår eller en blåsa, som sitter på penis eller uppe vid ändtarmen, om du har dyrkat analsex. Såret är smärtfritt, och det kommer att läka i loppet av en vecka. Några veckor efter sårbildningen, kan lymfknutarna i ljumsken svälla upp.

Bägge dessa tecken är mycket sällsynta – men säkra tecken på klamydia.

Upplever du därför några av de ovanstående, bör du strax uppsöka läkare och komma i behandling med antibiotikum.

De vanligaste tecknen på klamydia:

 • De vanligaste symptomen är sveda vid urinering samt flytningar från urinröret och för kvinnor också från livmoderhalsen
 • Män kan ha klåda i urinröret
 • Kvinnor kan blöda i förbindelse med samlag samt uppleva kraftigare menstruationer
 • Män kan få bitestikelinfektion
 • Underlivsinfektion hos kvinnor
 • Smärtor i underlivet
 • Smärtor i testiklarna

s också: 

Behandling av slidsvamp

Sveda efter samlag – hur undgår du det?

 

Visste du? 

Många kvinnor och män upplever klåda, sveda och irritation efter sex, och det kan vara riktigt obehagligt. Om sex är orsaken till problemen, kan det hjälpa att använda en gel, som kan avhjälpa torrhet och intimt obehag. Australian Bodycare har utvecklat en gel som innehåller tea tree oil. Intim glide är dermatologiskt testad och kan avhjälpa intim torrhet och intimt obehag, samt ge er båda en sensuell upplevelse.

Intim glide från Australian Bodycare är en lätt, glatt och sensuell gel. Den innehåller den naturliga Tea Tree Oil, som kan avhjälpa problem med klåda, sveda, torrhet och irritation som många kvinnor upplever under och efter sex.

Vattenbaserat glidmedel
Naturlig glidmedel som motverkar torrhet i intimområdet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 129 kr
Försäljningspris 129 kr Ordinarie pris
Vattenbaserat glidmedel - Naturlig glidmedel som motverkar torrhet i intimområdet

Hur får du klamydia?

Klamydia är som utgångspunkt en sexuellt överförd sjukdom, men i vissa tillfällen kan klamydia också smitta om du delar toalett eller handduk med en smittad person. Klamydiabakterien smittar lätt och sprids snabbt.

Hos kvinnor sätter bakterien sig i livmoderhalsen i toppen av slidan, men den kan också förekomma i urinröret.

Hos män sätter bakterien sig i urinröret, men både män och kvinnor riskerar, att bakterien sprider sig vidare till de inre könsorganen.

Hur smittar klamydia?

Klamydia smittar via kontakt mellan slemhinnor. Slemhinnor har du blanda annat i ändtarmen, i slidan, på penis och i munnen. Därför kan klamydia smitta vid kontakt mellan könsorgan samt vid oral- och analsex. Klamydia kan dock inte smitta från munnen – endast från penis, slida eller ändtarm, så klamydia smittar inte via kyssar. I gengäld kan det smitta till munnen, om du exempelvis ger oskyddad oralsex till en, som är smittad med klamydia.

Hur lätt smittar klamydia?

Klamydia smittar mycket lätt, och bakterien kan också lätt sprida sig till de inre könsorganen. Klamydia kan också smitta, om du delar handduk eller toalettsäte med en, som är smittad med klamydia. Klamydia kan också spridas, om du delar sexleksaker med en smittad.

Hur snabbt smittar klamydia?

Så snart du är i kontakt med en infekterad person, kan du smittas. Sjukdomen kan vara där, även om du inte har symptom. Det tar som regel 5 till 21 dagar från att du har smittats, tills du utvecklar eventuella symptom.

Om du går med sjukdomen utan att bli behandlad, anslås det, att kroppen kan läka sig själv efter 1 till 2 år. Det ska man dock inte göra, eftersom följdsjukdomarna inte kan läka av sig själva och bör förhindras, före de inträder.

Kan klamydia smitta vid oralsex?

Ja. Klamydia kan smitta, om du ger oskyddad oralsex till en, som är smittad med sjukdomen. Klamydia kan dock inte smitta från mun till mun, så det är inte förbundet med risk att kyssas.


Hur undgår du klamydia?

Genom att dyrka säker sex. För att helt undgå att bli smittad med klamydia ska du undgå att dina slemhinnor kommer i beröring med slemhinnor från en person, som har klamydia. Du skal likaså undgå kontakt med sperma eller slidsekret.

Smittan kan dock också ske, om du rör vid en smittatd persons könsorgan för att därefter röra vid dina egna.

Klamydia kan smitta både vid sex mellan en man och en kvinna samt vid sex mellan två män eller två kvinnor.

Beroende på vilken slags sex du dyrkar, kan du skydda dig på följande vis:

 • Kondomer: du kan använda dem till oralsex samt vid samlag i slidan, ändtarmen eller på sexleksaker
 • Handskar: du kan använda handskar speciellt designade för ändamålet, som du kan använda vid beröring av slidan, ändtarmen eller penis
 • Slicklappar: du kan använda dem, om du ska dyrka oralsex. Både vaginalt och analt

Varken spiral, p-piller, pessar, spermiedödande kräm, p-stav, minipiller eller att dra sig ut innan utlösning minimerar risken för sexuellt överförda sjukdomar.

Vem har speciellt risk för att få klamydia?

 • Personer med många skiftande partners
 • Personer, som dyrkar osäker sex

En del personer kan vara speciellt i farozonen för att bli smittade med klamydia. Har du många skiftande sexpartners, är du i speciell risk för att få klamydia.

Det är oftast kvinnor, som får diagnostiserat klamydia, men detta beror antagligen på, att kvinnor oftare blir testade.

Ändå är heterosexuella män ansvarliga för den största andelen av klamydiatillfällen, men det betyder exempelvis inte, att risken är mindre för manliga par. Män som har sex med män har generellt sett större risk för att få sexuellt överförda sjukdomar som syfilis och gonorré.

De flesta smittade är i åldern 15 till 29 år, och tal visar, att 5 % av alla unga i Sverige är smittade med klamydia.

s också: Slipp klåda i slidan


Hur konstateras klamydia?

Läkaren kan ställa diagnosen på olika sätt. Detta kan antingen ske med ett prov från urinröret och hos kvinnor också från livmoderhalsen. Klamydiasmittan kan dock också konstateras från ett urinprov, vilket numera är det vanligaste sättet att diagnostisera klamydia på.

Påminner klamydia om andra sexsjukdomar?

Klamydia kan påminna mycket om gonorré, men sjukdomarna ska behandlas mycket olika. Därför är det också viktigt, att du får en noggrann diagnos, därför ska du undersökas för bägge sjukdomar vid symptom från urinvägarna.

När kan diagnosen ställas?

Läkaren kan först ställa diagnosen 1 till 2 veckor efter smittotidpunkten.


Klamydiatest – hur testar man för klamydia?

Om du går til läkaren för att bli testad för klamydia, kommer detta antingen att föregå via ett prov av urinröret och hos kvinnor också av livmoderhalsen. Det kan också företagas ett urintest, vilket är den vanligaste metoden bland svenska läkare.

Män får dock som regel företaget testet genom ett prov av urinröret, eftersom urintestet fortfarande är förhållandevis ny.

Klamydia hemmatest

Om du inte har lust att bli testad hos din läkare, är det också möjligt att ta ett klamydiatest själv. Har du misstanke om, att du är smittad med en sexsjukdom, har du dock också rätt att bli undersökt av en annan läkare än din praktiserande läkare.

Idag kan du köpa klamydiatest på nätet och testa dig själv där hemma. Det rekommenderas, att du uppsöker läkare för att få optimal behandling och inte ger dig i kast med att handla medicin på nätet. Behandlingen för klamydia är antibiotikum, och det är receptbelagt, vilket betyder, att du inte själv får köpa det.

Kvinnor kan få ett vägledande test, som, precis som ett graviditetstest ger dig svar inom 10 minuter, medan män ska skicka in provetd till ett laboratorium, varefter du får svar inom en vecka. Adressen, som du ska skicka provet till, kommer att framgå av paketet med testet, som du har beställt på nätet.

Är provet positivt, bör du uppsöka läkare för att komma i behandling för klamydia.

Har du symptom, men var testet negativt, bör du uppsöka läkare, eftersom det kan vara symptom på andra, mer allvarliga sjukdomar.


Klamydiabehandling – Hur behandler man klamydia

Även om klamydia verkar som en våldsam sjukdom, är den lyckligtvis lätt att behandla, och i de allra flesta tillfällen kan du få bukt med sjukdomen med antibiotikum. Efter 7 till 10 dagar har infektionen försvunnit, och du smittar inte längre.

I Sverige behandlas klamydia för tillfället med Azithromycin, vilket är ett antibiotikum, som ges som enkeldos.

I sällsynta tillfällen kan det vara nödvändigt att ta medicin i längre tid och över flera gånger, men det är något, som du avtalar med din läkare.

Klamydia behandlas med tablettkur

Det är viktigt, att både du och din partner blir undersökta och behandlade. Behandlingen föregår med en tablettkur.


Ofta ställda frågor och svar om klamydia

Får du dyrka sex, medan du är i behandling för klamydia?

Så länge du går till undersökning och är i behandling, ska du antingen helt låta bli att ha samlag, eller så ska du endast dyrka säker sex med kondom.

Det är också en god idé att vänta minst 7 dagar efter att behandlingen är slut, före du har samlag igen. Det är också viktigt, att symptomen är helt borta, innan du har samlag igen.

Om du, i förbindelse med klamydia upplever torrhet, irritation eller klåda i intimområdet, kan du använda produkter som Femigel eller Intim Glide för att förhindra irritation före, under och efter sex. Detta är inte en kur mot klamydia, och det är fortfarande mycket viktigt, att du använder kondom, om du är smittad med, eller i behandling för klamydia.


Ska du berätta det till dina tidigare partners?

Det är mycket viktigt, att den eller de personer, du har varit tillsammans med under de senaste cirka 6 månaderna, också blir undersökta för klamydia. Om det inte sker, finns det stor risk för, att du antingen blir smittad igen, eller att andra smittas av sjukdomen. Så även om det aldrig är en kul sak att berätta, så är det mycket viktigt, att du gör det.


Kan du få klamydia flera gånger?

Ja, du kan få klamydia flera gånger. Behandlingen av infektionen gör dig inte immun mot framtida episoder, så även om du har fått konstaterat klamydia och har mottagit behandling en gang, kan du alltså fortfarande riskera att få det igen, om du har oskyddat samlag med en, som har klamydia.


När bör du testa, om du har klamydia?

Eftersom riktigt många inte upplever symptom vid klamydia, finns det vissa situationer, då det är en god idé att undersöka, om du är smittad. Därför rekommenderas du att ta ett prov i följande situationer:

 • Före provocerad abort
 • Före uppsättning av spiral
 • Hos unga kvinnor med ofta skiftande sexpartners
 • Hos unga kvinnor med ökade flytningar
 • Hos gravida under 25 år
 • Hos yngre kvinnor med symptom på underlivsinfektion
 • Vid blödning eller blödningsstörningar (också hos p-pilleranvändare)

Dessutom rekommenderas det, att sexuellt aktiva personer under 25 år bör låta sig undersökas för klamydia vid ofta skiftande sexpartners. Det är det också alltid en god idé att låta sig testas, om du exempelvis inleder ett nytt förhållande med en och gärna vill undgå att använda kondom.


Vad är utsikterna för framtiden, om du har klamydia?

 • Om du har en klamydiainfektion, som behandlas i tid, finns det inga efterverkningar
 • En obehandlad klamydiainfektion kan sprida sig hos kvinnor och ge underlivsinfektion och hos män infektion i bitestiklarna
 • En efterverkning av underlivsinfektion kan vara, att det befruktade ägget har svårt att passera genom äggstocken ner till livmodern, således att kvinnan inte kan bli gravid
 • En klamydiainfektion kan utlösa Reiters-syndrom, men tillståndet kan också ses efter en tarminfektion. Reiters-syndrom är ett sällsynt tillstånd, som karakteriseras med smärtor i en eller flera leder, som kan vara ömma och svullna, infektion i urinvägarna, ögoninflammation och utslag på slemhinnor och hud. Tillståndet drabbar övervägande yngre män, som har en bestämd vävtyp
 • Klamydia medverkar varje år till att göra 500 par sterila, så de inte kan få barn, för att de har haft klamydia. Det enda sättet dessa par kan få barn på är genom hjälp av konstgjord befruktning
 • Klamydia är varje år orsak till, att 300 svenska kvinnor blir gravida utanför livmodern

Produkter – Australian Bodycare

3 produkter till intimvård
3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris
3 produkter till intimvård - 3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i underlivet

Gör som mer än 50.000 andra - Följ oss på Instagram