Bild på anne thestrup meimbresse

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut, Varde Apotek

Se Annes profil här »
Innehållsförteckning:

Vad är Vulvodyni?

Vulvodyni är inte bara en medicinsk term, utan ett tillstånd som påverkar många kvinnor på ofta mycket personliga och smärtsamma sätt. Men vad betyder det egentligen?

Definition av vulvodyni

Vulvodyni definieras som kronisk smärta eller obehag i vulva-regionen (den yttre delen av kvinnans könsorgan) utan en identifierbar orsak. Smärtan har pågått i minst tre månader och orsakas inte av en infektion, hudsjukdom eller andra medicinska tillstånd.

Symptom och tecken på vulvodyni

Symptomen på vulvodyni kan variera från kvinna till kvinna, men de vanligaste inkluderar:

 • Konstant eller tillfällig smärta.
 • Brännande eller stickande känsla i vulvaområdet.
 • Smärta som förvärras vid beröring, samlag eller när man bär tajta kläder.
 • Rödhet eller svullnad i vulvaområdet (även om vissa kvinnor inte visar synliga tecken).

Vårdpaket mot Vulvodyni
2 produkter mot sveda, torrhet eller ömhet i intimområdet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 279 kr
Försäljningspris 279 kr Ordinarie pris
Vårdpaket mot Vulvodyni

Skillnaden mellan vulvodyni och andra intima smärtor

Medan vulvodyni kännetecknas av smärta utan en identifierbar orsak, finns det andra vulvasmärtor som kan orsakas av specifika medicinska tillstånd.

Till exempel kan vulvit (inflammation i vulva) orsakas av infektioner, allergier eller hudsjukdomar. Dessutom kan vestibulodyni, en underkategori av vulvodyni, orsaka smärta endast vid beröring eller tryck i vestibulområdet (området runt vaginalöppningen). Det är viktigt att skilja mellan tillstånden för att säkerställa korrekt diagnos och behandling.

Orsaker till Vulvodyni

Vulvodyni är ett komplext tillstånd och trots omfattande forskning är dess exakta orsaker fortfarande okända. Forskare har dock identifierat flera potentiella faktorer som kan bidra till utvecklingen av det smärtsamma tillståndet.

Översikt av kända och potentiella orsaker

 • Nervskador eller irritation: Skador eller irritation på nerverna i vulvaområdet kan leda till kronisk smärta.
 • Genetisk predisposition: Vissa studier tyder på att kvinnor med en familjehistoria av vulvodyni kan ha en ökad risk att utveckla tillståndet.
 • Hormonella förändringar: Hormonella förändringar, såsom de som inträffar under menstruation, graviditet eller klimakteriet, kan vara förknippade med vulvodyni.
 • Inflammation: Kronisk inflammation i vulvaområdet kan bidra till ihållande smärta.
 • Bäckenbottendysfunktion: Svaghet eller spänning i bäckenbottens muskler kan orsaka eller förvärra vulvodyni.
 • Tidigare infektioner eller kirurgi: Tidigare vulvainfektioner eller kirurgiska ingrepp kan lämna ärrvävnad eller andra förändringar som leder till smärta.

Diagnos och behandling

Att leva med vulvodyni kan vara utmanande, men med rätt diagnos och behandling kan många kvinnor hitta lindring och förbättra sin livskvalitet. Här utforskar vi hur vulvodyni diagnostiseras, vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga och hur olika vårdprodukter kan hjälpa, såsom Australian Bodycare's intimprodukter.

Hur vulvodyni diagnostiseras

 • Medicinsk historia: Läkaren börjar med att granska patientens medicinska historia och erfarenheter av smärtan, inklusive dess varaktighet, plats och möjliga utlösare.
 • Fysisk undersökning: En gynekologisk undersökning används för att undersöka och bedöma vulvaområdet och utesluta andra möjliga orsaker till smärtan, såsom infektioner eller hudsjukdomar.
 • Q-tip-test: Detta är ett specifikt test där läkaren försiktigt trycker olika områden av vulvan med en bomullspinne för att identifiera smärtsamma områden.
 • Ytterligare tester: I vissa fall kan ytterligare tester, såsom en biopsi, vara nödvändiga för att utesluta andra tillstånd.

Tillgängliga behandlingsalternativ

 • Medicinering: Antidepressiva medel, antiepileptika och lokalanestetiska krämer kan förskrivas för att hjälpa till att lindra smärtan.
 • Fysioterapi: Fysioterapi, särskilt övningar för bäckenbotten, kan hjälpa till att stärka bäckenbottens muskler och minska smärtan.
 • Biofeedback: Denna teknik lär patienter att kontrollera vissa kroppsfunktioner för att minska smärtan.
 • Nervblockad: I svåra fall kan nervblockad, där medicin injiceras direkt i nerverna, vara en effektiv behandlingsmetod.
 • Rådgivning: Psykoterapi kan vara fördelaktigt för kvinnor som upplever depression eller ångest som ett resultat av deras smärta.
 • Alternativa behandlingar: Akupunktur, meditation och andra alternativa terapier kan också hjälpa vissa kvinnor att hantera sin smärta.
 • Australian Bodycare produkter: Dessa produkter kan inte användas för behandling, men för vissa kan de ge lindring i vardagen. Produkterna kan användas för att lugna och skydda det känsliga intima området, t.ex. under vardagliga aktiviteter eller intimitet. Läs mer om produkterna här.

Vårdpaket mot Vulvodyni
2 produkter mot sveda, torrhet eller ömhet i intimområdet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 279 kr
Försäljningspris 279 kr Ordinarie pris
Vårdpaket mot Vulvodyni

Livet med Vulvodyni

Vulvodyni är inte bara ett fysiskt tillstånd; det påverkar också kvinnor personligt, emotionellt och psykologiskt. Att leva med konstant smärta kan vara utmattande och påverka flera aspekter av en kvinnas liv - från hennes relationer till hennes självbild. Här utforskar vi de utmaningar som många kvinnor med vulvodyni möter och ger råd om vilka steg som kan tas för att lindra smärtan.

Råd och strategier för att hantera vardagliga utmaningar

 • Klädval: Välj löst sittande kläder och undvik tajta underkläder för att minimera irritation.
 • Sömn: Använd en kudde mellan benen när du sover. Detta minskar trycket på vulvaområdet.
 • Sexuell hälsa: Kommunicera med din partner om dina behov och gränser. Överväg att använda glidmedel eller andra hjälpmedel för att göra samlag mer bekvämt.
 • Dagliga aktiviteter: Överväg att använda en kudde eller skumring när du sitter.

Psykologiska och emotionella aspekter av att leva med vulvodyni

 • Självbild och självkänsla: Kronisk smärta kan påverka hur kvinnor ser på sig själva. Det är viktigt att söka stöd och komma ihåg att du är mer än din smärta.
 • Relationer: Vulvodyni kan påverka intima relationer. Öppen kommunikation med partners och nära anhöriga är avgörande.
 • Mental hälsa: Många kvinnor med vulvodyni upplever depression, ångest eller andra psykiska problem. Det är viktigt att söka hjälp om du känner dig deprimerad eller överväldigad.
 • Sök stöd: Överväg att gå med i en stödgrupp för kvinnor med vulvodyni. Du kan också överväga att prata med en terapeut som kan hjälpa dig att navigera de känslor som kommer med att leva med kronisk smärta.

Myter och missuppfattningar

Trots att vulvodyni påverkar många kvinnor finns det fortfarande många myter och missuppfattningar förknippade med tillståndet. Dessa myter kan leda till stigmatisering, felaktig diagnos och onödigt lidande för de drabbade. I det här avsnittet tar vi upp några av de vanligaste myterna om vulvodyni och presenterar fakta för att motbevisa dem.

Vanliga myter om vulvodyni:

1. "Det är bara i ditt huvud": Många kvinnor med vulvodyni har fått höra att deras smärta är rent psykologisk.

2. "Det orsakas av frekvent sex eller promiskuitet": Vissa felaktigt tror att vulvodyni är en följd av ett visst sexuellt beteende.

3. "Det är samma sak som en svampinfektion": Även om symtomen kan likna en vaginal svampinfektion, är vulvodyni ett helt annat och specifikt smärttillstånd.

4. "Det går över om du bara slappnar av": Många tror att stress är den främsta orsaken till vulvodyni och att det kommer att gå över med avslappning.

Fakta om vulvodyni:

1. Vulvodyni är ett verkligt medicinskt tillstånd: Även om stress och psykologiska faktorer kan förvärra symtomen, är vulvodyni ett fysiskt tillstånd med konkreta symtom.

2. Vulvodyni är inte relaterat till sexuell aktivitet: Tillståndet kan påverka kvinnor i alla åldrar och är inte relaterat till specifika sexuella aktiviteter.

3. Vulvodyni kräver en specifik diagnos: Det är viktigt att konsultera en specialist för att få rätt diagnos och behandling.

4. Behandlingen kräver en mångfacetterad strategi: Avslappning ensam kommer inte att bota vulvodyni. En kombination av medicinsk behandling, fysioterapi och psykologiskt stöd är ofta nödvändig.

Vikten av korrekt information och utbildning

Missuppfattningar om vulvodyni kan leda till onödigt lidande och försenad behandling. Korrekt information och utbildning är avgörande för att säkerställa att kvinnor får den hjälp de behöver och för att öka medvetenheten och förståelsen för tillståndet på samhällsnivå.

Förebyggande och vård

Att leva med vulvodyni kan vara en daglig kamp, men det finns åtgärder du kan vidta för att förebygga ytterligare obehag och ta hand om det drabbade området. Dessutom finns det resurser och stödgrupper tillgängliga för dem som är drabbade av tillståndet som kan erbjuda ytterligare vägledning och stöd.

Tips för att förebygga vulvodyni:

 • Undvik produkter som förvärrar det: Undvik produkter som kan irritera vulvaområdet, såsom parfymerade tvålar, sköljmedel och tvättmedel.
 • Använd bomullsunderkläder: Bomull är andningsbart och kan hjälpa till att minska fukt och irritation.
 • Undvik tajta kläder: Tajta kläder kan orsaka friktion och irritation i vulvaområdet.
 • Håll området rent och torrt: Överdriven fukt kan förvärra symtomen på vulvodyni.

Vårdpaket mot Vulvodyni
2 produkter mot sveda, torrhet eller ömhet i intimområdet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 279 kr
Försäljningspris 279 kr Ordinarie pris
Vårdpaket mot Vulvodyni

Resurser och stödgrupper för de som påverkas av tillståndet

Det finns många organisationer och stödgrupper som erbjuder resurser, råd och stöd för kvinnor med vulvodyni. Att gå med i en stödgrupp kan ge en känsla av gemenskap och förståelse som kan vara avgörande för dem som lever med tillståndet.

Vardagsvård

Australian Bodycare har utvecklat ett speciellt vårdpaket med produkter baserade på Tea Tree Oil, som är känt för sina rengörande och lugnande egenskaper på huden. Produkterna kan användas för att lindra obehag orsakat av vulvodyni - både i vardagen och under sex.

Hjälp i vardagen: Många kvinnor med vulvodyni upplever obehag under dagen, särskilt när de bär tajta kläder eller om de har suttit ner under långa perioder. Australian Bodycare-produkter kan hjälpa till att lugna och skydda det känsliga vulvaområdet, minska irritation och ge en känsla av fräschhet och komfort.

Stöd under sex: Intimitet kan vara en utmaning för kvinnor med vulvodyni på grund av smärtan som förvärras av beröring. Produkter med Tea Tree Oil är utformade för att skydda huden, minska friktion och ge återfuktning, vilket kan hjälpa till att minska obehaget. Tea Tree Oil är känt för sin rengörande effekt och hjälper därmed också till att hålla det intima området friskt och balanserat.

Produkterna kan vanligtvis användas för daglig vård och i kombination med medicinsk behandling. Men du bör alltid rådfråga din läkare om du är osäker.

Läs mer om produkterna här.

Vårdpaket mot Vulvodyni
2 produkter mot sveda, torrhet eller ömhet i intimområdet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 279 kr
Försäljningspris 279 kr Ordinarie pris
Vårdpaket mot Vulvodyni

Sök läkarvård

Vulvodyni är ett tillstånd som påverkar många kvinnor, men är tyvärr ofta förbisett eller missförstått. Att förstå och känna igen vulvodyni är avgörande - inte bara för de som lider av det, utan också för samhället som helhet. Tillståndet är inte "bara i ditt huvud" eller något du "bara måste leva med". Det är ett verkligt medicinskt tillstånd som kräver uppmärksamhet, förståelse och lämplig behandling.

Om du upplever symtom på vulvodyni är det viktigt att söka hjälp. Det finns resurser, stödgrupper och behandlingsalternativ tillgängliga som kan hjälpa till att lindra smärtan och förbättra livskvaliteten. Ingen ska behöva känna sig ensam eller maktlös när de hanterar vulvodyni. Med rätt kunskap och stöd kan kvinnor som påverkas av tillståndet uppnå en bättre livskvalitet.

Vanliga frågor (FAQ) om Vulvodyni

Hur uppstår vulvodyni?

Vulvodyni är ett tillstånd som kännetecknas av kronisk smärta eller obehag i vulvaområdet utan en tydlig orsak. Den exakta orsaken till vulvodyni är fortfarande inte helt förstådd, men det tros vara ett resultat av flera faktorer, inklusive nervirritation, genetiska faktorer, hormonella förändringar och inflammation.

Vad kan göras åt vulvodyni?

Behandling av vulvodyni varierar beroende på individens symtom och kan inkludera medicinering, fysioterapi, biofeedback, nervblockader och rådgivning. Det är viktigt att konsultera din läkare eller annan sjukvårdspersonal för en korrekt diagnos och behandlingsplan.

Är vulvodyni kronisk?

Ja, vulvodyni anses vara ett kroniskt smärttillstånd. Dock kan symtomen variera i intensitet över tiden och vissa kvinnor kan uppleva perioder av lindring.

Kan Botox användas i behandlingen av vulvodyni?

Botoxinjektioner har undersökts som en potentiell behandling för vulvodyni - särskilt för de som inte har haft framgång med andra behandlingsmetoder. Botox fungerar som en muskelavslappnande och kan därför hjälpa till att minska smärtan. Botoxbehandling bör alltid diskuteras med en läkare eller specialist.

Vilka övningar är bra för vulvodyni?

Fysioterapi, inklusive övningar för bäckenbotten, kan vara fördelaktigt för kvinnor med vulvodyni. Övningarna kan hjälpa till att stärka bäckenbottens muskler, förbättra blodflödet och minska smärtan.

Finns det ett samband mellan vulvodyni och kost?

Även om det inte finns någon specifik "vulvodyni-diet", rapporterar vissa kvinnor lindring av symtomen genom att undvika vissa livsmedel som kan irritera blåsan eller orsaka inflammation. Det kan vara fördelaktigt att konsultera en nutritionist för att diskutera potentiella kostförändringar.

Vi rekommenderar alltid att du rådfrågar din egen läkare för vägledning.

Vårdpaket mot Vulvodyni
2 produkter mot sveda, torrhet eller ömhet i intimområdet
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 279 kr
Försäljningspris 279 kr Ordinarie pris
Vårdpaket mot Vulvodyni

Gör som mer än 50.000 andra - Följ oss på Instagram