Bild på anne thestrup meimbresse

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut, Varde Apotek

Se Annes profil här »
Innehållsförteckning:

Vad är bältros - och vem får det?

Bältros, med det latinska namnet herpes zoster, är en hudsjukdom som orsakar mycket smärtsamma hudutslag. Herpes zoster är också känt som humant herpesvirus 3 (HHV-3).

Bältros orsakas av en virusinfektion med vattkoppsvirus, även känt som varicella-zoster-virus (VZV). När du får ett utbrott av bältros orsakas det av en reaktivering av vattkoppsviruset. Du kan bara få bältros om du tidigare har haft vattkoppor. Utbrottet av bältros kan lätt inträffa många år senare. Många har haft vattkoppor som barn, medan bältros oftast drabbar personer över 50-60 år, samt personer med nedsatt immunförsvar, t.ex. personer med HIV. Bältros drabbar cirka 10-20 procent av befolkningen.

När du har haft vattkoppor, ofta som barn, förflyttar sig vattkoppsviruset från huden längs nervtrådarna till nervrötterna, där det stannar kvar i kroppen. Där stannar det under resten av sin livstid. Viruset ligger i ett inaktivt vilande tillstånd i rötterna på de sensoriska nerverna, som ligger nära ryggraden. I de flesta fall kommer vattkoppsviruset aldrig att vakna till liv igen, men i vissa fall gör det det och då får man bältros.

Kroppen bygger upp en naturlig motståndskraft mot vattkoppsvirus när man har haft vattkoppor tidigare. Men när vi åldras eller när vårt immunförsvar försvagas kan vår naturliga motståndskraft mot viruset försvagas och vattkoppsviruset kan börja föröka sig och sedan färdas längs nervbanorna till huden.

Du kan inte få bältros av att vara i kontakt med någon som har bältros eller vattkoppor, men om du har bältros kan du föra smittan vidare och någon som inte har haft vattkoppor tidigare kan få vattkoppor. Bältros kan bara orsakas av en reaktivering av det vattkoppsvirus som du har i kroppen eftersom du tidigare har haft vattkoppor.

Precis som du bara får vattkoppor en gång i livet är det sällsynt att du får bältros mer än en gång i livet, eftersom kroppen vanligtvis blir immun mot ett nytt återuppvaknande av viruset. Smärtan efter ett utbrott kan dock vara i upp till flera månader eller i vissa fall år.


Vilka är symtomen på bältros?

Bältros yttrar sig som brännande, stickande och smärtsamma utslag på begränsade delar av kroppen eller i ansiktet. Som namnet antyder är det en mycket obehaglig och smärtsam sjukdom. Lyckligtvis är sjukdomen varken farlig eller livshotande, men smärtan kan hålla i sig länge efter ett utbrott.

De första symptomen på bältros är ofta huvudvärk och allmän sjukdomskänsla. Dessutom kan du uppleva sveda, klåda och smärta i huden i det område där ett synligt rödaktigt utslag med blåsor uppträder senare, vanligtvis efter 3-6 dagar. Blåsorna kan fyllas med var eller blodig vätska.

Våra kunder rekommenderar att du använder Aloe Vera gel för att kyla och lindra symptomen på bältros

Aloe Vera gel med Tea Tree Oil
Klådstillande och svalkande gel för irriterad hud, solskadad hud och småskråmor
+15.000 omdömen
Ordinarie pris Från 119 kr
Försäljningspris Från 119 kr Ordinarie pris
Aloe Vera gel med Tea Tree Oil - Klådstillande och svalkande gel för irriterad hud, solskadad hud och småskråmor

Efter ett tag bildas skorpor på blåsorna. Skorporna ser ut som vattkoppor. Efter 2-3 veckor brukar sårskorporna falla av. Under denna tid kan pigmentförändringar uppträda på huden i form av ljusare eller mörkare fläckar. Ett utbrott kan åtföljas av lätt feber och svullna lymfkörtlar, och vissa personer kan också uppleva svår smärta längre ner i kroppen, inte bara på huden.

Bältros följer vanligtvis en nervbana och uppträder därför som ett band eller bälte över huden. Det uppträder vanligtvis halvlateralt, vilket innebär på antingen höger eller vänster sida av kroppen eller ansiktet. Ansiktet, bröstet, buken eller nedre delen av ryggen drabbas oftast, men bältros kan också, mindre vanligt, ses på halsen, armarna och benen.

Smärta vid bältros

Smärtan i samband med ett utbrott brukar nå sin topp efter någon vecka. Därefter avtar smärtan hos de flesta. Efteråt kan dock svår smärta kvarstå i veckor eller månader, eller till och med år; detta kallas postherpetisk neuralgi.

Smärtan vid bältros beskrivs som en brännande, stickande eller huggande smärta. När smärtan inte alltid försvinner även efter att utbrottet har upphört beror det på att nerven har fått en bestående skada. I mycket svåra fall kan den ihållande smärtan vara handikappande.

Smärtan förvärras ofta med stigande ålder. I de sällsynta fall där barn eller ungdomar får bältros är smärtan vanligtvis mindre allvarlig. I allmänhet varierar dock smärtans svårighetsgrad kraftigt från person till person. Vissa upplever endast mild och kortvarig smärta, medan andra upplever mycket svår och långvarig smärta.

Bältros i ögat

Hos ungefär en av tio patienter med bältros drabbar sjukdomen ögat. Symptomen här är en stickande och prickande känsla i huden runt ögat, på sidan av näsan, pannan och tinningen. Detta kan följas av ett utslag och du kan känna dig trött. Om du upplever symtom som dessa ska du omedelbart uppsöka läkare. Symtomen kan också omfatta fotofobi, ögonsmärta och nedsatt syn i ögat.

Snabb behandling är särskilt viktigt när det gäller bältros i ögat, även känt som zoster ophthalmicus, eftersom det finns risk för hornhinneinflammation, irit, glaukom och, i värsta fall, blindhet.

De flesta människor får inga bestående men efter ett utslag av bältros i ögat, men vissa upplever smärta i pannan och runt ögat och känselstörningar på ögats yta.

Paket för torr hud på kroppen
Tre produkter som vårdar irriterad hud
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 419 kr
Försäljningspris 419 kr Ordinarie pris 479 kr
Paket för torr hud på kroppen - Tre produkter som vårdar irriterad hud

Hur överförs bältros?

Vattkoppsviruset, som är det virus som kan orsaka både vattkoppor och bältros, är ett smittsamt virus som kan överföras genom beröring.

Du kan dock bara få bältros om du själv har haft vattkoppor. Och du kan bara få bältros om vattkoppsviruset, som du sedan har i kroppen för alltid, reaktiveras av någon anledning. Du kan alltså inte få bältros bara för att du är i kontakt med någon som har vattkoppor eller bältros.

Om du har bältros kan du inte smitta andra med bältros, men du kan överföra vattkoppsviruset så att andra (både barn och vuxna) som ännu inte har haft vattkoppor får vattkoppor. Du kan vara smittsam så länge du har ett utbrott med blåsor. När det har bildats sårskorpor på blåsorna finns det inte längre någon risk för infektion.

Vattkoppsviruset är i allmänhet mycket smittsamt, så om du har bältros bör du undvika kontakt med gravida kvinnor som ännu inte har haft vattkoppor. Det är också bäst att undvika kontakt med personer som är svaga och har ett försvagat immunförsvar. Av samma anledning är det en bra idé att undvika platser som till exempel simbassänger, eftersom du inte vet om du kommer att träffa någon som ännu inte har haft vattkoppor. Kloret i poolen dödar bakterier, men inte virus.


Hur kan bältros behandlas?

Det finns inget du kan göra för att förhindra att du får bältros. Det bästa och enda du kan göra är att ha en hälsosam livsstil och ett starkt immunförsvar.

Om du får bältros kan viruset inte utrotas och sjukdomen i sig kan inte botas, men symtomen och smärtan kan behandlas. Själva utbrottet av blåsor och sårskorpor försvinner av sig själv, men smärtan kan vara mycket längre.

Det är viktigt att få behandling snabbt om du får bältros. Om du har symtom på bältros bör du omedelbart uppsöka läkare. Om behandlingen påbörjas snabbt efter utbrottet minskar risken för efterföljande svår och långvarig nervsmärta (postherpetisk neuralgi) avsevärt. Behandlingen bör påbörjas inom tre dagar.

Behandling med läkemedel

Unga och i övrigt friska människor behöver sällan behandling mot bältros. När smärtan är som värst kan vanliga smärtstillande medel med paracetamol användas.

Äldre personer och andra som är mer allvarligt drabbade av sjukdomen kan behöva starkare smärtstillande medel. Dessa inkluderar läkemedel som vanligtvis används för depression eller epilepsi eller morfinliknande läkemedel.

Behandling med antivirala eller antivirala läkemedel kan också vara nödvändig. Detta kommer vanligtvis att vara i form av en tablettbehandling.

Hos personer med allvarligt nedsatt immunförsvar, t.ex. cancer- eller aidspatienter, finns det en risk för att sjukdomen kan sprida sig till hjärnan och inre organ. Detta kan vara dödligt, vilket är anledningen till att dessa typer av patienter behöver intensiv behandling vid bältros.

Förutom smärtlindring är det naturligtvis också viktigt för alla typer av patienter att hålla blåsorna och sårskorporna rena och torra för att förhindra infektion i huden.

Vaccination mot bältros

Om du är över 50 år är det möjligt att bli vaccinerad mot bältros. Studier visar att detta kan halvera risken för att få bältros. Om du tillhör dem som fortfarande får bältros trots vaccinet kommer risken för långvarig smärta att minska.


Vanliga frågor om bältros


Hur länge är bältros smittsamt?

Bältros kan vara smittsamt så länge man har utslag med blåsor. När det har bildats sårskorpor på blåsorna finns det inte längre någon risk för infektion.


Hur ser bältros ut?

Bältros är ett hudutslag som visar sig som ett brännande, stickande, svidande och smärtsamt utslag med blåsor på begränsade områden av kroppen eller ansiktet. Efter ett tag bildas skorpor på blåsorna. Efter 2-3 veckor faller skorporna så småningom av.


Vad är bältros?

Bältros är en hudsjukdom med mycket smärtsamma hudutslag. Bältros orsakas av en virusinfektion med vattkoppsvirus, även känt som varicella zoster-virus (VZV).


Kan vattkoppor orsaka bältros?

När du får ett utbrott av bältros orsakas det av en reaktivering av vattkoppsviruset, som är vilande i kroppen eftersom du har haft vattkoppor tidigare. Med andra ord kan du bara få bältros om du har haft vattkoppor tidigare. Utbrottet av bältros kan dock lätt ske många år senare, och det kommer oftast att vara så att du har haft vattkoppor som barn, medan bältros är vanligare hos äldre människor.


Kan man få bältros i munnen?

I sällsynta fall kan bältros förekomma i munnen. Det kan dock också vara i form av en nervinflammation som påverkar munnen som en följd av bältros.


Är bältros farligt för gravida kvinnor?

Bältros är inte farligt för gravida kvinnor, men att få vattkoppor under graviditeten kan vara farligt. Därför bör gravida kvinnor undvika kontakt med personer som har vattkoppor eller bältros om den gravida kvinnan aldrig har haft vattkoppor.


Är bältros och rosfeber samma sak?

Bältros och rosfeber är inte samma sak. Bältros är en virussjukdom som orsakas av vattkoppsvirus, medan rosacea är en infektionssjukdom som orsakas av streptokocker.


Är herpes och bältros samma sak?

Bältros är en herpessjukdom. På latin kallas bältros för herpes zoster, även känt som humant herpesvirus 3 (HHV-3). Andra herpessjukdomar är herpes labialis, mer känt som munsår, och herpes genitalis, även känt som genital herpes. De två herpessjukdomarna orsakas av herpes simplex-viruset (HSV).


Vem kan få bältros?

Alla som tidigare har haft vattkoppor kan få bältros. Sjukdomen drabbar dock oftast äldre och personer med nedsatt immunförsvar.


Hur smittsamt är bältros?

Bältros kan vara smittsamt, men är inte särskilt smittsamt. Bältros är bara smittsamt så länge du har utbrott med blåsor. När det har bildats sårskorpor på blåsorna finns det inte längre någon risk för infektion.


Hur får man bältros?

När du har haft vattkoppor kommer vattkoppsviruset alltid att ligga vilande i din kropp. Plötsligt kan viruset väckas till liv och du får bältros. Det är inte helt klart varför detta händer. Personer med nedsatt immunförsvar och äldre personer löper dock större risk att få bältros.


Varför kallas det bältros?

Bältros är en mycket smärtsam sjukdom med utslag som bränner, sticker och kliar - och namnet antyder något mycket obehagligt. Det måste vara därför som herpes zoster har fått namnet bältros på svenska.


Kan barn få bältros?

Barn kan få bältros, men det är sällsynt. Om barn får bältros är förloppet vanligtvis mildare och mindre smärtsamt än hos vuxna.


Kan man få bältros mer än en gång?

Det är mycket ovanligt att man får bältros mer än en gång under sin livstid. Smärtan efter ett utbrott kan dock vara i upp till flera månader eller, i vissa fall, år. Detta kallas postherpetisk neuralgi.


Kan man arbeta med bältros?

Du kan arbeta när du har ett utbrott av bältros om du kan hantera smärtan.


Kan man simma med bältros?

Du kan bada även om du har bältros. Men eftersom du kan föra smittan vidare och riskerar att smitta någon som inte har haft vattkoppor tidigare, så att de får vattkoppor, bör du undvika att bada med andra så länge det finns blåsor på huden. Vattkoppor kan vara särskilt farligt för gravida kvinnor och personer som är svaga eller har ett nedsatt immunförsvar.

Aloe Vera gel med Tea Tree Oil
Klådstillande och svalkande gel för irriterad hud, solskadad hud och småskråmor
+15.000 omdömen
Ordinarie pris Från 119 kr
Försäljningspris Från 119 kr Ordinarie pris
Aloe Vera gel med Tea Tree Oil - Klådstillande och svalkande gel för irriterad hud, solskadad hud och småskråmor

Innehållet i denna artikel bör inte användas som grund för diagnos eller behandling. Vi rekommenderar att du kontaktar din egen läkare.

Gör som mer än 50.000 andra - Följ oss på Instagram