Bild på anne thestrup meimbresse

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut, Varde Apotek

Se Annes profil här »
Innehållsförteckning:

Vilka är symptomen på svamp i munnen?

Svamp i munnen är en svampinfektion i munhålans slemhinnor. Svamp i munnen symtom är vita eller gulaktiga beläggningar på tungan, gommen och insidan av kinderna. Beläggningarna kan vara något upphöjda. Om man skrapar på dem kan det uppstå små sår som är ömma och blöder.

I vissa fall kan svampen sprida sig till tandköttet, halsmandlarna eller svalget, och där ge upphov till rodnad och inflammation.

Svamp i munnen kan ge en brännande och obehaglig känsla i mun och svalg. Det är också vanligt att uppleva en obehaglig metallsmak i munnen eller bara en allmänt dålig smak. Torrhet i munnen och sprickor i mungiporna är andra symptom.

Om du misstänker att du har fått svamp i munhålan, bör du uppsöka din läkare för en undersökning. Det gäller i synnerhet för dig som har ett nedsatt immunförsvar.

Symptomen på munsvamp kan förväxlas med symptom på andra sjukdomar och åkommor. Därför är det viktigt att du blir undersökt. Din läkare (eller tandläkare) kommer alltid kunna slå fast om det handlar om munsvamp, eller om symptomen beror på något annat.

Läkaren kommer normalt sett att göra en skrapning av tungan för att sedan odla svampen och undersöka den. Blodprov kan också komma ifråga.

Mungel för god munvård
Rengörande mungel med Tea Tree Oil för muntorrhet och tandköttsproblem
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 119 kr
Försäljningspris 119 kr Ordinarie pris
Mungel för god munvård - Rengörande mungel med Tea Tree Oil för muntorrhet och tandköttsproblem

Vad är svamp i munnen?

Svamp i munnen kallas också munsvamp, munhålesvamp, svamp i munhålan eller candida-svamp, och hos små barn kallas det torsk. Den medicinska termen för munsvamp är oral candidos.

Svamp i munnen beror på jästsvampen Candida Albicans, som finns i små mängder hos alla människor. Vi har generellt svampsporer överallt på huden och kroppen – och i vår omgivning. Det är helt naturligt.

När det sker en ökad tillväxt av svampsporer kan de dock börja besvära oss, och då säger man att man har fått svamp.

Normalt ser kroppen själv till att skapa en balans, så att bakterier, virus och svamp får begränsade tillväxtmöjligheter. Om immunförsvaret emellertid är försvagat, på grund av exempelvis medicinering eller sjukdom, kan en svampinfektion som munsvamp lättare uppstå.

Det är verkligen inte trevligt att ha svamp i munnen, och därför bör det alltid behandlas. Hos personer med ett nedsatt immunförsvar är det särskilt viktigt att snabbt slå fast om symptomen beror på svamp eller om de är symptom på något annat.


Hur behandlar man svamp i munnen?

Svamp i munnen ska alltid behandlas snarast, eftersom det är en obehaglig åkomma som sällan går över av sig själv.

Därutöver är det minst lika viktigt att hitta orsaken till munsvampen, så att också orsaken kan behandlas – annars kommer du snart att få nya utbrott av svamp i munnen.

Om du misstänker att du har svamp i munnen, eller om du är osäker på vad symptomen kan bero på, bör du uppsöka läkare för att undersöka.

Det är speciellt viktigt att uppsöka läkare om du redan har nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av sjukdom, ålder eller medicinering.

Orsaken till symptomen kan vara svamp i munnen, men det kan också handla om symptom på något annat, och därför bör du låta en läkare undersöka dig.

Medel mot svamp i munnen

Den vanliga behandlingen mot svamp i munnen sker med antisvampmedel, vilket endast är tillgängligt på recept. Medicinen kan fås antingen som gel eller oral lösning.

I vissa fall kan det också hjälpa att skölja munnen med ett klorhexidin-preparat. I mer allvarliga fall kan tablettbehandling bli nödvändig.

Vid mer lindriga utbrott av munsvamp är det alltid en god idé att försöka med mildare antifungala medel och eventuellt naturmedel först, detta eftersom de starkare medlen mot munsvamp kan ha vissa biverkningar.

Munhålegelen har en lång rad effekter, som kan vara effektiva mot symptom i munhålan – både för att avhjälpa och att förebygga olika besvär:

 • Den kan lindra irritation i munnen.
 • Den hjälper till att hålla munnen ren.
 • Den kan förhindra dålig andedräkt.
 • Den bidrar till en sund och frisk munhåla.
 • Den kan motverka bakterier i munnen.
 • Den kan hjälpa till att förebygga sprickor i mungiporna.

Har du fått svamp i munnen, ska symptomen och den underliggande orsaken behandlas. När du har blivit av med svampinfektionen kan det vara klokt att titta på vad du själv kan göra för att förhindra att infektionen kommer tillbaka.

Fråga eventuellt din läkare eller tandläkare vad du kan göra för att förhindra nya utbrott av svamp.

Har du till exempel tandprotes, kan du kanske ha behov av en ny protes som sitter bättre. Dessutom kan tandläkaren berätta för dig hur du bäst upprätthåller en god munhygien när du har protes. Har du diabetes kan det vara så att du behöver bli bättre på att kontrollera ditt blodsocker.

Mungel för god munvård
Rengörande mungel med Tea Tree Oil för muntorrhet och tandköttsproblem
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 119 kr
Försäljningspris 119 kr Ordinarie pris
Mungel för god munvård - Rengörande mungel med Tea Tree Oil för muntorrhet och tandköttsproblem

Hur kan man förebygga munsvamp?

Flera av orsakerna till munsvamp kan du inte påverka själv, men det finns saker du kan göra för att förebygga och minska risken för en ny svampinfektion:

 • Du kan se till att upprätthålla en god munhygien genom att komplettera tandborstningen med borstning av tungan och munhålan med en mjuk tandborste.
 • Du kan undvika tobak.
 • Du kan undvika – eller i varje fall minska – ditt intag av socker, andra sötsaker och läsk.
 • Du kan se till att alltid skölja munnen med vatten efter att du har använt en inhalationsspray med binjurebarkhormon.

Smittar svamp munsvamp?

Några typer av svamp kan smitta, medan andra inte gör det. Fotsvamp är ett exempel på en av de svampinfektioner som lätt smittar, medan munsvamp inte alls är lika smittsam.

Munsvamp smittar generellt inte vid vanlig fysisk kontakt och inte heller vid kyssar.

I de flesta fall ska du ha ett försvagat immunförsvar och vara mottaglig för smitta för att bli smittad med munsvamp.

Bebisar med svamp i munnen kan emellertid smitta sina mammor på bröstvårtorna med svamp vid amning och en bebis kan smittas med svamp vid födseln om mamman har svamp i slidan.

Att bebisar ganska lätt kan få munsvamp, eller torsk som det kallas, beror troligtvis på att deras immunförsvar ännu inte är tillräckligt utvecklat och att de därför blir mer mottagliga för en svampinfektion.

De flesta människor kommer dock sällan få svamp i munnen till följd av smitta från andra. Svampinfektionen uppstår på grund av att det av en eller annan anledning har skett en förändring i kemin i munhålan, och svamparna därmed har fått goda tillväxtmöjligheter.


Varför får man svamp i munnen?

Svamp i munnen uppstår om kemin i munhålan ändras – det vill säga att den naturliga balansen av mikroorganismer rubbas. Det sker vanligen hos personer med ett nedsatt immunförsvar.

Friska personer får sällan munsvamp. Skulle åkomman ändå dyka upp är den i regel helt ofarlig.

Munsvamp drabbar alltså speciellt människor med ett försvagat immunförsvar. För dessa kan munsvamp vara farligt om det inte behandlas.

I vissa fall kan svampen lyckas sprida sig till matsmältningssystemet och luftvägarna, vilket kan ge allvarliga komplikationer.

Vilka är orsakerna till svamp i munnen?

Det kan finnas många olika orsaker till att svamp i munnen uppstår. Den gemensamma nämnaren är dock att den naturliga balansen mellan ’goda’ och ’dåliga’ bakterier och svamp av någon anledning har rubbats.

Medicinsk behandling med antibiotika/penicillin är en av de vanligaste orsakerna till munsvamp. Det beror på att medicinen dödar bakterierna, men inte svampen, vilket får till resultat att svampen får bättre tillväxtmöjligheter.

Några av de vanligaste orsakerna till svamp i munnen är:

 • Antibiotika/penicillin
 • Inhalationsspray med binjurebarkhormon
 • Diabetes
 • Vitaminbrist eller blodbrist
 • Nedsatt salivproduktion
 • Användning av tandprotes
 • Metabola sjukdomar eller immundefekter
 • Nedsatt immunförsvar på grund av kemoterapi eller strålbehandling hos cancerpatienter
 • Nedsatt immunförsvar hos personer som lider av aids och hiv
 • Rökning
 • Drogmissbruk
 • Osund kost och stress
 • Piercing i tungan
 • Dålig munhygien/dålig tandproteshygien
 • Stort och regelbundet intag av socker, sötsaker och läsk.

FAQ om svamp i munnen


Kan svamp i munnen smitta?

Svamp i munnen kan smitta, men det smittar inte vid kyssar. Generellt kan munsvamp smitta, men risken är relativt liten. Svamp i munnen drabbar oftast personer med ett nedsatt immunförsvar. Små barn med svamp i munnen kan dock smitta mammans bröstvårtor vid amning och om mamman har svamp i slidan kan barnet smittas vid födseln.


Vad är svamp i munnen?

Svamp i munnen kallas också munsvamp (torsk hos barn). Det är en svampinfektion som orsakas av jästsvampen Candida Albicans. Den visar sig bland annat som vita beläggningar på tungan, gommen och på insidan av kinderna. Ofta åtföljs beläggningarna av en otäck och metallisk smak i munnen. När man får munsvamp är orsaken en förändring i munhålans kemi.


Varför får man svamp i munnen?

Svamp i munnen beror alltid på att det har skett en förändring i kemin i munhålan. Vi har alla mikroorganismer och svamp i kroppen; det är helt ofarligt och helt normalt. Om den naturliga balansen rubbas, kan dock svampinfektioner uppstå. Det är vanligen personer som redan har ett nedsatt immunförsvar som drabbas.


Kan svamp i slidan smitta till munnen?

Svamp i slidan och svamp i munnen orsakas av samma Candida-jästsvamp, och det är en svampinfektion som kan smitta. Om du är gravid och har slidsvamp, kan du smitta ditt barn vid födseln så att barnet utvecklar svamp i munnen. Du bör därför alltid se till att behandla en svampinfektion, så att du inte för smittan vidare.


Hur lång tid varar svamp i munnen?

Om man får svamp i munnen, är det viktigt att orsaken till svampinfektionen blir behandlad. Om det sker, och du också ser till att behandla infektionen i munnen, kommer du normalt vara fri från symptomen efter några dagar. Det kan också ta upp till flera veckor, och vanligtvis ska du fortsätta med behandlingen efter att symptomen har försvunnit. Lindrigare utbrott av munsvamp går snabbare över än vad svårare gör.


Gör svamp i munnen ont?

Svamp i munnen kan ge smärta och bör därför alltid behandlas. Symptomen kan vara en svidande och brännande känsla. Det är heller inte ovanligt att uppleva en metallisk smak i munnen, torrhet i munnen och att få röda och smärtsamma sprickor i mungiporna.


Hur snabbt försvinner svamp?

Svamp försvinner sällan av sig själv utan behandling, så därför är det viktigt att sätta in behandling snabbt, så att du kan bli av med besvären. När du behandlar svampinfektionen – och det som orsakar infektionen – kommer du normalt vara fri från svamp inom loppet av några dagar eller eventuellt ett par veckor. Behandlingstiden avgörs av hur allvarlig svampinfektionen är.


Kan man behandla svamp i munnen själv?

Det finns inga receptfritt svampdödande medel tillgängliga för användning med svamp i munnen, så det är en bra idé att söka din egen läkare. Detta gäller också om du redan har ett försvagat immunsystem, så att du kan få undersöka symptomen så att läkaren kan avgöra om de beror på svamp eller kanske något annat. Förutom själva behandlingen finns flera saker du kan göra för att förhindra nya utbrott av munsvamp.

Mungel för god munvård
Rengörande mungel med Tea Tree Oil för muntorrhet och tandköttsproblem
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 119 kr
Försäljningspris 119 kr Ordinarie pris
Mungel för god munvård - Rengörande mungel med Tea Tree Oil för muntorrhet och tandköttsproblem

Gör som mer än 50.000 andra - Följ oss på Instagram