Bild på anne thestrup meimbresse

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut, Varde Apotek

Se Annes profil här »
Innehållsförteckning:

Vilka är symptomen på svamp på tungan?

Om du får svamp på tungan kommer du typiskt sett upptäcka det genom att du får en obehaglig och metallisk smak i munnen. Din smakkänsla kan också bli nedsatt

Du kommer förmodligen upptäcka vita eller gulaktiga beläggningar på tungan. Om svampen har spritt sig i munhålan kan beläggningar finnas även i gommen och på insidan av kinderna.

De vita eller gula beläggningarna kan vara något upphöjda, och om du skrapar på dem kan det uppstå små sår som ömmar och blöder lätt.

Det finns också de som säger att man får en ”bomullsaktig” känsla i munnen när man har tungsvamp.

Svamp på tungan kan dessutom ge en brännande och svidande känsla. Den kan förstärkas av stark mat och dryck.

Det är inte heller ovanligt att uppleva torrhet i munnen. Sprickor i mungiporna är ett ytterligare symptom på tungsvamp.

Om svampen sprider sig till övriga munnen och gommen brukar man tala om munsvamp. I vissa fall kan svampen också sprida sig till tandkött, svalg och halsmandlar. Då kan rodnad och inflammation uppstå.

5–pack mot beläggning på tungan
för beläggningar som beror på bakterier eller svamp på tungan
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris 439 kr
5–pack mot beläggning på tungan

Uppsök läkare vid misstanke om tungsvamp

Om du misstänker att du har fått svamp på tungan bör du snarast uppsöka läkare så att du kan bli undersökt.

Har du sedan tidigare ett försvagat immunförsvar är det extra viktigt att du snarast besöker din läkare, så att läkaren kan konstatera om symptomen beror på tungsvamp eller något annat – och så att du snabbt kan få behandling.

Läkaren kommer också kunna konstatera om det faktiskt handlar om tungsvamp eller om det är någon annan åkomma som orsakar symptomen.

Symptomen på svamp på tungan kan likna symptomen på andra sjukdomar och åkommor, varför det är viktigt att genomgå en undersökning.

Undersökningen består typiskt sett av en skrapning som odlas och analyseras, eventuellt åtföljt av ett blodprov.


Vad är svamp på tungan?

Svamp på tungan orsakas av en infektion med jästsvampen Candida Albicans, som finns naturligt i munhålans slemhinnor hos alla människor.

Om det sker en plötsligt tillväxt av svampsporer, till exempel som följd av ett försvagat och nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller vissa läkemedel, kan svampinfektionen ge upphov till de symptom som besvärar oss.

Normalt ser kroppen själv till att bakterier, virus och svamp inte får goda tillväxtmöjligheter, men om immunförsvaret försvagas kan balansen rubbas och då kan exempelvis tungsvamp uppkomma.


Hur behandlar man svamp på tungan?

Svamp på tungan bör behandlas så fort som möjligt. Det är nämligen sällan som åkomman kommer att försvinna av sig själv. Det är också viktigt att identifiera orsaken till tungsvamp, så också orsaken kan behandlas.

Om tungsvampen beror på en piercing i tungan, är det inte tillräckligt att behandla mot svampen. Om du inte tål piercingen kommer nämligen svampen att komma tillbaka om du inte tar bort piercingen.

Upplever du symptom som påminner om symptomen på tungsvamp, bör du uppsöka läkare för undersökning. Det gäller inte minst om du har ett nedsatt immunförsvar exempelvis på grund av sjukdom.

Svamp på tungan är generellt ett ofarligt tillstånd. Det är dock obehagligt och det bör självklart behandlas. Men, om du har ett nedsatt immunförsvar, kan svamp på tungan bli en mer allvarlig åkomma. Om den inte behandlas kan du riskera att svampen sprider sig till matsmältningssystemet och luftvägarna.

Medel mot svamp på tungan

Om läkaren konstaterar att du har svamp på tungan kommer du vanligtvis få ett recept på svampdödande medicin. Vanligtvis är medicinen en blandning eller en gel.

I mer allvarliga fall kan det vara nödvändigt med en svampdödande tablettbehandling.

Man kan försöka lösa problemet genom att skölja munnen med ett klorhexidin-preparat.

Ett gammalt husmorstips är att skölja munnen eller pensla tungan med vichyvatten. Det rekommenderas bland annat till bebisar med torsk (svamp) på tungan. Det finns dock delade meningar om huruvida detta tips verkligen har någon effekt eller inte.

Det finns också andra medel att använda mot svamp på tungan. Du kan fråga på ditt apotek.

Om du har ett mindre allvarligt fall av tungsvamp, och i övrigt är frisk, är det alltid en bra idé att börja med de mildare åtgärderna. De starkare medlen kan nämligen ha vissa bieffekter.

5–pack mot beläggning på tungan
för beläggningar som beror på bakterier eller svamp på tungan
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris 439 kr
5–pack mot beläggning på tungan

Hur kan man förebygga svamp på tungan?

Om du väl får svamp på tungan är det viktigt att du behandlar den. Därutöver är det också viktigt att titta på hur du framöver kan förebygga nya utbrott av tungsvamp.

Förebygg svamp på tungan genom att:

 • Se till att ha en god munhygien genom att komplettera tandborstningen med borstning av tungan och munhålan med en mjuk borste.
 • Undvika tobak.
 • Se till att undvika – eller i varje fall minska ditt intag av – socker, sötsaker och läsk.
 • Se till att alltid skölja munnen med vatten efter att du har använt en inhalator med kortison eller binjurebarkhormon.

Hur smittar svamp på tungan?

Svamp kan smitta, men svamp på tungan är inte den mest smittsamma typen. Svamp på tungan smittar inte vid vanlig fysisk kontakt och heller inte vid kyssar.

Bebisar med svamp på tungan och i munnen kan dock smitta sina mammor med svamp på bröstvårtorna vid amning. Bebisar kan smittas med svamp vid födseln om mamman har svamp i slidan.

Generellt är de flesta friska människor inte lika mottagliga för en svampinfektion som de som har ett nedsatt immunförsvar är, men det är ingen absolut regel.

I de flesta fall uppstår svamp på tungan alltså på grund av att det har skett en förändring i munhålans kemi, inte för att vi har blivit smittade. Förändringen ger svampen goda tillväxtförutsättningar och på så sätt kan svampen börja besvära oss.


Varför får man svamp på tungan?

Orsaken till svamp på tungan är alltid en förändring i kemin i munhålan.

Så länge som vi har en naturlig balans mellan ’goda’ och ’dåliga’ bakterier och svamporganismer, kommer besvär inte att uppstå. Det är först när balansen rubbas som vi kan drabbas av symptom och besvär.

Bakteriebalansen rubbas främst hos personer som redan har ett försvagat immunförsvar. Det finns många möjliga orsaker till detta.

Några av de vanligaste orsakerna till svamp på tungan är:

 • Antibiotika/penicillin
 • Inhalationsspray med kortison eller binjurebarkhormon
 • Diabetes
 • Vitaminbrist eller blodbrist
 • Nedsatt salivproduktion
 • Användning av tandprotes
 • Metabola sjukdomar eller immundefekter
 • Försvagat/nedsatt immunförsvar hos cancerpatienter med kemoterapi eller strålbehandling
 • Försvagat/nedsatt immunförsvar hos aids- och hiv-patienter
 • Rökning
 • Drogmissbruk
 • Stress eller osund kosthållning
 • Piercing i tungan
 • Dålig munhygien/dålig tandproteshygien
 • Stort och frekvent intag av socker, godis och läsk.

Några av de vanligaste orsakerna till tungsvamp är användning av inhalationsspray med kortison eller binjurebarkhormon, behandling med antibiotika, användning av tandprotes samt diabetes.

Om du befinner dig i riskgruppen att få tungsvamp kan det därför vara en god idé att fundera på hur du kan minska risken för att få svamp på tungan.

Använder du till exempel en inhalator, är det viktigt att du sköljer munnen grundligt efter användning. Får du antibiotika ska du vara uppmärksam på symptomen så att du snabbt kan få behandling.

Använder du tandprotes, så be tandläkaren visa dig hur du kan göra för att säkra en god munhygien.

Har du diabetes, se till att hålla ditt blodsocker i schack så att din saliv inte blir för söt.

För personer, som i övrigt är friska, är tungsvamp i regel helt ofarligt. Åkomman kan däremot vara mer allvarlig för dem som har ett försvagat immunförsvar. För dessa är det extra viktigt att få behandling snabbt så att svampen inte sprider sig till matsmältningssystemet och luftvägarna.


Kan bebisar få svamp på tungan?

Det är mycket vanligt att bebisar får svamp på tungan och i munnen. Hos små barn kallar man tungsvamp för torsk. Svampen visar sig som vita beläggningar på tungan och eventuellt också på tandköttet och insidan av kinderna.

Lindrigare utbrott av torsk kan i vissa fall gå över av sig själv, men i svårare tillfällen kan svampen besvära och göra det svårt och obehagligt för barnet att äta. Under alla omständigheter är det en god idé att behandla torsk så snart som möjligt.

Ett vanligt tips på behandling av lindriga fall, är att pensla med en tops doppad i kamomill-te eller vichyvatten. Det finns dock delade meningar om effekten. Om det inte fungerar kan du få svampmedel hos läkaren eller apoteket.

Om du är osäker på om beläggningarna på tungan är torsk eller bara mjölkrester, kan du skrapa lite försiktigt. Om beläggningen kan skrapas bort handlar det om mjölkrester. Sitter den kvar är det torsk.

Om barnet får torsk finns stor risk att det smittar mamman vid amning. Det är också av denna anledning viktigt att behandla svampen.

Att bebisar lättare får svamp på tungan (torsk) beror vanligtvis på att deras immunförsvar inte ännu är tillräckligt utvecklat. De är därför mer mottagliga för en svampinfektion.


FAQ om svamp på tungan


Varför får man svamp på tungan?

Det kan finnas många olika orsaker till att du har fått svamp på tungan. Infektionen kan bland annat uppstå efter en antibiotikabehandling, vid användning av inhalationsspray, hos diabetiker, vid användning av tandprotes, hos rökare, eller om du har en piercing i tungan. Allmänt sett drabbar tungsvamp oftare de som har nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom.


Hur ser tungsvamp ut?

De typiska symptomen på tungsvamp är vita eller gulaktiga beläggningar på tungan samt en obehaglig och metallisk smak i munnen (och kanske också en ”bomullsaktig” känsla i munnen). Smaksinnet kan också vara nedsatt.

Beläggningarna kan vara något upphöjda, och om man försöker skrapa bort dem kan det bildas små sår som ömmar och blöder. Beläggningarna kan sprida sig till gommen och insidan av kinderna.


Är svamp på tungan farligt?

För personer som i övrigt är friska, är svamp på tungan normalt en lindrig åkomma. Tungsvamp bör dock behandlas eftersom den sällan försvinner av sig själv. För personer, som exempelvis på grund av sjukdom eller medicinering har ett nedsatt immunförsvar, kan tungsvamp emellertid vara mer allvarligt. Om det inte behandlas snarast finns en risk att svampen sprider sig till andra delar av kroppen, bland annat matsmältningssystemet och luftvägarna.


Hur snabbt försvinner svamp på tungan?

Det finns inget snabbt svar på frågan. Hur snabbt du kan bli av med svamp på tungan beror på hur länge du har haft tungsvamp och hur mycket det har spridit sig. Normalt kan du uppleva en förbättring redan efter några dagars behandling med svampdödande medel, men det kan ta längre tid. Normalt gäller också att du ska fortsätta behandlingen i flera veckor.

5–pack mot beläggning på tungan
för beläggningar som beror på bakterier eller svamp på tungan
+15.000 omdömen
Ordinarie pris 399 kr
Försäljningspris 399 kr Ordinarie pris 439 kr
5–pack mot beläggning på tungan

Gör som mer än 50.000 andra - Följ oss på Instagram