Så avhjälper du torra slemhinnor i slidan

Professionellt uppdaterad: 26/10/2020

De flesta kvinnor upplever allt emellanåt, hur torra slemhinnor i slidan kan ge intimt obehag. Torra slemhinnor är en af de helt stora intima besvären hos kvinnor, och det kan ge anledning till smärtor och generella irritationer. De torra slemhinnorna och det obehag, som de medför, kan minska din livskvalitet och trivsel.

De goda nyheterna är, att du själv kan göra mycket för att avhjälpa problemen med torra och känsliga slemhinnor i slidan, så du kan få tillbaka en bra känsla i kroppp och underliv. Här blir du klokare på, vilka orsakerna till de torra slemhinnorna är, och hur du bland annat med effektiva geler kan få bukt med besvären.

Granskad av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut på Varde Apotek
Anne har en farmacie kandidatexamen från SDU, och har de senaste åren arbetat som klinisk farmaceut på Apoteket. Dagligen ger hon råd till apotekets kunder samt till läkare om den optimala användningen av läkemedel.

Vad är slemhinnor?

Det findes slemhinnor flera olika ställen på kropppen. Bland annat i näsan, ögonen, tarmarna, munnen, lungorna och luft- och urinvägarna. Slemhinnorna är ett invändigt lager hud, som är täckt av ett tunt lager slem – därav namnet slemhinnor.

Alla kropppens slemhinnor är mer eller mindre uppbyggda på samma sätt. De är nämligen en del av din kroppps samlade immunförsvar, som medverkar till att skydda dig mot att främmande ämnen tränger in i din kropp.

Hoppa direkt till: Behandling av torra slemhinnor i slidan

Med en välfungerande och sund slemhinna är det svårt för främmande ämnen att hitta in – slemhinnorna fungerar nämligen som en slags sköld. Men när slemhinnornas funktion är nedsatt, bland annat om de är torra, blir det alltså lättare för bakterier att angripa. Därför är det viktigt, att du håller dine slemhinnor sunda och starka, så du står bäst rustad mot främmande partiklar, som kan sätta sig till bakterieinfektioner.

Torra slemhinnor i slidan kan exempelvis medföra en svampinfektion i slidan. De uttorkade slemhinnorna får nämligen pH-värdet i slidan att förändras, och det får den naturliga bakteriefloran ur kurs. Det ger svampväxterna en rik möjlighet att formera sig och sätta sig till en reell slidsvamp. Torra slemhinnor och slidsvamp är en obehaglig cocktail.


Vad er torrhet i slidan?

Torra slemhinnor och torrhet i slidan betecknar ett obehagligt tillstånd i underlivet, som får slidan att kännas torr och irriterad, eftersom slidväggen eller slemhinnorna förtunnas av olika orsaker. Den medicinska beteckningen för tillståndet är vaginal atrofi.

Torrhet i slidan uppstår alltså, när slemhinnorna inte är tillräckligt fuktiga, och den torra känslan i slidan åtföljs av stora irritationer och obehag i underlivet.


Hur känns torra slemhinnor?

Torra slemhinnor i slidan är ett ytterst besvärande problem. Det är det helt enkelt, för att det är mycket obehagligt för de kvinnor som drabbas av det. Många kvinnor beskriver känslan som att ha sandpapper i slidan. Det kan de flesta säkert föreställa sig, att inte är en trevlig känsla. Slidan kan ge kliande, svidande och brännande känslor, och smärtorna kan både sitta uppe i slidan, men också omkring slidöppningen och utanpå de yttre och inre könsläpparna.

Slidöppningen kan till och med kännas tillstoppad och trång, eftersom slemhinnorna har förlorat lite av sin elasticitet. Du kan jämföra det med huden i ditt ansikte. Du vet själv, hur en fuktig och välvårdad ansiktshud är mer elastisk och flexibel än en trist och torr hud. Samma sak gäller huden och slemhinnorna i slidan.

De besvärande och obehagliga smärtorna i underlivet kan göra även vanliga dagliga sysslor smärtsamma. Löpning, cykling eller annan form av motion kan vara förbundet med många smärtor, eftersom rörelsen förstärker känslan av att ha ”sandpapper” i slidan. Det betyder också, att sex blir mycket smärtsamt och åtföljs av stort obehag.

Symptom på torra slemhinnor i slidan

Om du är osäker på, om du har torra slemhinnor i slidan, är det alltid en god idé att uppsöka din läkare. Tillammans kan ni komma fram till, om du har torrhet i slidan, och i så fall vilken behandling som är den riktiga för dig. Misstänker du torra slemhinnor i slidan, ramsar vi upp några av symptomen här. Dem kan du hålla ett öga med. Upplever du en eller flera av nedanstående symptom, kan du ha känsliga och torra slemhinnor i slidan.

De mest utbredda symptomen på torra slemhinnor i slidan är:

 • Torrhet. Som beskrivet tidigare kan slidans slemhinnor och väggar kännas som sandpapper. Det glider inte speciellt bra där nere.
 • Sveda. Slidan kan kännas svidande och brännande och ge små obehagliga drag. Det kan vara, när du rör dig, eller exempelvis när du kissar
 • Klåda. Torra slemhinnor kliar ofta. Precis som huden på resten av kroppen har torr hud mera tendens att klia än välfuktad hud.
 • Irritation. De torra slemhinnorna ger anledning till vaginal irritation. Här är torr hud igen mer exponerad för rodnad och irritation än fuktig hud.
 • Småblödningar. De torra slemhinnorna spricker lättare – och det kan ge småblödningar. Både i förbindelse med sex, men också under även simpla dagliga sysslor.

Vem får torra och känsliga slemhinnor i slidan?

Du kan ha torra slemhinnor flera ställen på kroppen, men i denna artikel fokuserar vi på torra slemhinnor i slidan. Det är nämligen ett mycket besvärande problem för ett stort antal kvinnor.

Problemet med känsliga og torra slemhinnor i slidan kan drabba kvinnor i alla åldrar, men speciellt kvinnor i klimakteriet, kvinnor, som tar p-piller, och gravida kvinnor upplever ökad torrhet och irritation i slidan. Det beror typiskt på hormonella svängningar.

Orsakerna till problemet kan du läsa mere om längre ner i artiklen. Det anslås, att helt upp till 9 av 10 kvinnor någon gång i livet besväras av torrhet i slidan.

Hoppa direkt till: Behandling av torra slemhinnor i slidan


Orsaker till torra slemhinnor i slidan – varför får du torra slemhinnor?

Men varför får du torra slemhinnor i slidan? Det är en fråga, som kräver flera svar. Det kan nämligen finnas många olika orsaker till att dina slemhinnor i slidan torkar ut och ger anledning till smärtor, irritation eller annat obehag. Den vanligaste orsaken till torra slemhinnor i slidan är att du saknar östrogen.

Nedsatt mängd av kvinnliga könshormoner

I de allra flesta tillfällen är ett fall i östrogennivån orsaken till torra slemhinnor i slidan. Östrogen kallas också för det kvinnliga könshormonet, och när flickor kommer i puberteten, börjar de bilda ämnet i äggstockarna. Det visar sig som flytningar, som är ett slemmigt sekret i slidan, som hjälper med att hålla en fuktig och självrensande miljö.

Din produktion av östrogen bidrar alltså till att hålla slidans slemhinnor fuktiga, precis som den också upprätthåller en sund miljö med ett naturligt antal mjölksyrebakterier. Mjölksyrebakterierna är viktiga för att hålla ett lågt pH-värde i slidan och därmed en stabil och sund bakterieflora, som gör dig motståndskraftig för bakterier.

Du bildar östrogen i dina äggstockar från puberteten och fram till klimakteriet, då mängden av östrogen börjar falla. Och i takt med att östrogenmängden faller, faller också mängden av mjölksyrebakterier och fuktighet i slidan. Det betyder, att slidans slemhinnor blir torrare, elasticiteten försvinner, och de blir tunnare. Allt detta gör dina slemhinnor i slidan mere känsliga och sårbara.

Den fallande östrogennivån är alltså oftast förbunden med vanligt klimakterie. Men der kan också finnas andra orsaker till, att produktionen av östrogen faller och därmed ger besvär i form av torra slemhinnor.

Orsakerna kan vara:

 • Ätstörningar och överdriven motion kan påverka cykeln och medföra, att menstruationen uteblir.
 • Rökning nedsätter både blodcirkulationen i underlivet och östrogenproduktionen i äggstockarna.
 • Amning kan orsaka att menstruation, ägglösning och därmed produktion av östrogen stannar kortvarigt.
 • Sjukdomar i äggstockarna, som exempelvis cancer.
 • Avlägsnande av äggstockar.
 • Kemobehandling kan nedsätta äggstockarnas östrogenproduktion.

P-piller och annan medicin

Orsaken til de känsliga og torra slemhinnor i slidan kan också hittas i användandet av p-piller eller annan form av medicin. När du tar p-piller som prevention, ger du också din kropp ett extra tillskott hormoner. Det kan ha medicinska biverkningar, som nedsätter slemhinnornas naturliga utsöndrande av flytningar. Det skapar därför en obalans i slidans slemhinnor, som kan bli känsligare och torrare, eftersom de inte är tillräckligt fuktiga.

Lyckopiller och antibiotika är andra exempel på medicin, som kan ha samma biverkningar på utsöndrandet av sekret i slidan.

Slidsvamp

Svamp i slidan kan vara en annan orsak till, att dina slemhinnor i slidan känns torra och känsliga. På vår hud lever det naturligt svampar – och det gör det också i slidan. I små mängder är de harmlösa, men när jästsvampen candida albicans, som är orsaken till svampinfektioner, får lov att formera sig, blir de alltså till en reell infektion med svamp i slidan.

Slidan är ent optimal plats för jästsvamparna att formera sig, eftersom där är varmt och fuktigt. När svamparna får optimala växtförhållanden, stör de den naturliga balansen mellan slemhinnornas mikroorganismer – och så ger det en svampinfektion, som, förutom att uttorka slemhinnorna också ofta ger klåda och luktbesvär.

Bakteriell vaginose

Slidan består av ett hav av naturligt förekommande bakterier. Men när det kommer en obalans i den naturliga bakteriefloran, kan det uppstå vaginalt obehag. Sker det en överväxt i en av de vaginala typerna av bakterier, välter bakteriebalansen. Tillståndet kallas för bakteriell vaginose, och det är en form av slidkatarr, som igen kan betecknas som infektion i slidan.

Infektion i slidan kan bland annat uppstå, när sekret från slidan blandas med sperma. Slidans miljö är sur, medan sperma är basisk. Och när de två möts på syraskalan, kan det få slidans naturliga bakterieflora i obalans. Det kan ge luktbesvär med fiskluktande flytningar, men det kan också visa sig som torra och irriterade slemhinnor med klåda som följd.

Överdriven intimhygien

Många kvinnor vill gärna hålla sig rena och fräscha i intimområdet, och därför tvättar de sig ofta grundligt med vatten och tvål i slidan.

Det är viktigt med en god intimhygien, men faktiskt, så kan överdriven tvätt i området vara orsak till torrhet i slidan. Vatten och tvål torkar nämligen ut slemhinnorna. Det stör helt enkelt slidans naturliga balans och bakterieflora. Speciellt direkta vattenstrålar och sköljning med dusch får slidans miljö ur balans och kan förorsaka irriterade och torra slemhinnor. Vi rekommenderar alltid att man använder en bra intim tvål vid tvätt i intimområdet.

Australian Bodycare Intim Treatment Kit

3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i intimområdet

389 kr

Se produkt

Torra slemhinnor i klimakteriet

Även om torrhet i slidan kan drabba kvinnor i alla åldrar, förbinds torra slemhinnor i slidan ofta med kvinnor i klimakteriet. Det är speciellt denna grupp kvinnor, som upplever de smärtsamma besvären i underlivet.

Upp emot hälften av alla kvinnor i klimakteriet besväras av torra slemhinnor i sin vardag. Det gäller alltså både i slidan, men också slemhinnorna i mun, hals, näsa och ögon kan vara drabbade. Som nämnt är speciellt denna kvinnogrupp utsatt för besvären, eftersom östrogenproduktionen blir nedsatt, när klimakteriet sätter in.

I takt med att östrogenniveauet är dalande, faller flytningar och fukt på slemhinnorna på samma vis. Slidans slemhinneceller ersätts nu av celler, som istället bildar en tunnare slemhinna. Det betyder, att slemhinnan i slidan nu är mera sårbar


Torra slemhinnor vid sex

Torra slemhinnor i slidan är inte endast ett problem under vardagens dagliga sysslor. Det kan också vara ett hinder för ett sunt och bra sexliv. De torra slemhinnorna påverkar sexlivet, eftersom de, i kombination med samlag, ofta förbinds med stora smärtor.

Tillsammans med nedsatt östrogenproduktion rör nervtrådarna i slidan sig också närmare ytan. Det betyder, att der under samlag är ökat obehag vid friktion. När smärtor förbinds med sex, är det naturligt för kvinnan att få nedsatt sexlust. Det förstör därför ofta intimiteten i ett parförhållande.

Om du inte själv bildar tillräckligt med naturlig smörjelse, är det en god idé att använda en gel till sex. Gelen hjälper med att få allt att glida lite lättare. Med en gel till sex minskas friktion, och torrheten i slidöppningen avhjälps av fukten från gelen.

Pröva exempelvis Australian Bodycares Intim Glide, som minskar obehaget, eftersom den just tillför en fuktighetsboost, som hjälper de torra slemhinnorna på väg. Gelen är baserad på naturliga ingredienser, och dess höga innehåll av Tea Tree Oil har en god verkan på irritation och klåda, som många kvinnor upplever efter sex.

Kom också ihåg, att det alltid er en god idé att se till att ha grundligt förspel, innan själva samlaget går igång. Så får du de bästa möjligheterna för att bilda tillräckligt med fukt, så sex blir en njutning istället för en skräck.

Australian Bodycare Intim Glide

Naturlig intimgel som motverkar torrhet i intimområdet

129 kr

Se produkt

Behandling av torra slemhinnor i slidan

Obehaget från de torra slemhinnorna i slidan kan vara så markant, att det nästan är invalidiserande och nedsätter din livskvalitet. Lider du av torrhet i slidan, är det därför viktigt att göra något åt problemet. Många kvinnor lider i tysthet, och det finns det absolut ingen orsak till, när behandlingerna för torra slemhinnor är många och simpla.

Du bör alltid gå till läkare, om du är det minsta osäker på dina besvär, så han eller hon kan hjälpe dig med rätt behandling. Läkarn kommer i de allra fleste tillfällen att behandla dig med en lokalbehandling av hormoner, som kan återskapa den saknade östrogenproduktionen, så fuktigheten återvänder i slidan.

En annan behandling är med hyaluronsyra, som finns naturligt i kroppen och också i dina slemhinnor. Hyaluronsyra binder effektivt vätska och hjälper på så sätt med att återskapa slemhinnornas saknade fukt och elasticitet i slidan.


Använd själv ett medel till att lindra torra slemhinnor

Det finns också mycket, som du själv kan göra för att avhjälpa torra slemhinnor. Om du inte gillar tanken om hormonbehandling, kan du få naturliga hjälpmedel både hos Matas och på apoteket.

Australian Bodycares Femigel och Femidaily, som är utvecklade just för att få bukt med besvären av intim torrhet. Det finns ingen orsak att lida av intima obehag, när de två gelerna lätt och enkelt avhjälper både torrhet, klåda och irritation.

Femigel är effektiv förstahjälp till dig, som lider av smärtor och irritation på grund av torrhet. Gelen är hormonfri och baserad på naturliga ingredienser, som milt motverkar den känsliga huden i intimområdet. Med ett rikt innehåll av australiensisk Tea Tree Oil har gelen en lugnande och lindrande verkan på den torra och känsliga huden.

Tea Tree Oil motverkar dessutom bakterier tack vare sina antibakteriella egenskaper, som hjälper med att upprätthålla en sund intimhygien. Fuktigheten och elasticiteten omkring slidan förbättras, och den gynekologiskt testade gelen har i ett kliniskt försök avhjälpt torrhet och irritation i slidan hos 94 % av de deltagende kvinnorna.

Medan Femigel är en gel, so är speciellt utvecklad till att behandla redan existerende obehag, kan du använda Femi daily till att hålla torrhet i slidan borta. På daglig basis hjälper gelen med att motverka både bakterier och torrhet genom att upprätthålla hudens naturliga fugtbalans och motverka klåda och irritation.

Gelerne har en glatt och lätt konsistens, som gör dem lätta att påföra. Femigel kan du använda två gånger dagligen i tillfälle av starka besvär och en gång var tredje dag vid mildare tillfällen. Femidaily kan du använda varje dag för att tillföra fukt, när Femigel-kuren har fått bukt med de torra slemhinnorna.

Australian Bodycare Intim Treatment Kit

3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i intimområdet

389 kr

Se produkt

Förebygg torra slemhinnor i slidan

Förutom att använda Femi daily-gelen som förebyggande mot torrhet finns det också en rad andra tilltag för att bekämpa de känsliga och irriterade slemhinnorna. Dem tar vi en titt på här:

 • Undgå överdrivet användande av tamponger och bindor. Det irriterar slidan och tillåter inte huden att andas.
 • Använd bomullstrosor. Trosor i konstgjort eller syntetiskt material stoppar till hud och slida, och det ger en torr känsla.
 • Tvätta dig inte för mycket i intimområdet – och aldrig inuti slidan. Det är tillräckligt att bara tvätta dig med lite vatten. Känner du inte, att du får en ren känsla med uteslutande vatten, ska du använda en intimtvål. Använd exempelvis Australian Bodycares Intim Wash, som är mild mot den känsliga huden i intimområdet. Starka tvålar och överdriven tvätt förstör den naturliga balansen. Tvätta med Intim Wash på de yttre könsorganen och omkring slidöppningen.
 • Dyrka regelmässig sex. Vid sexuell upphetsning ökas blodcirkulationen – också i slidan. Det medverkar till att förbättra din vävs sundhet. Flera undersökningar har visat goda resultat vid användande av en vibrator, som sätter igång blodcirkulationen och stärker utsöndrandet av sekret vid sexuell upphetsning.
 • Fyll kroppen med sunde oljor. Huden mår bra av att fuktas inifrån. Ta gärna ett dagligt kosttillskott av fiskolja, och se till att äta en kost full med goda, närande oljor. Exempelvis så är avocado, linfrön, jungfruolivolja, mandlar och kokosolja alla bra och sunda fetter.

Australian Bodycare Intim Treatment Kit

3 produkter för intimvård mot torrhet, lukt, klåda eller annat obehag i intimområdet

389 kr

Se produkt